Jak dodać zaliczkę uproszczoną?

W tym artykule opisaliśmy możliwość naliczenia uproszczonej zaliczki na PIT-36. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księgą Handlową.

Po dodaniu właściciela z zaznaczoną opcją Zaliczki uproszczone…

…zaznaczamy właściciela w Księgowość/ Pracownicy/Właściciele, a następnie w menu kontekstowym wybieramy opcję Nalicz zaliczkę na PIT-36.

W związku z pakietem ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej mali podatnicy, którzy stosowali zaliczki uproszczone na podatek dochodowy mogą za miesiące od marca do grudnia 2020 zrezygnować z wyliczania zaliczek uproszczonych i stosować zaliczki zwykłe.

Wskazówka
Zgodnie z zapisami ustawy, jeżeli podatnik zdecyduje się na rezygnację z zaliczek uproszczonych, to zaliczki zwykłe powinien stosować do końca roku.

Podstawa prawna: Art. 52r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 569).

W Comarch ERP XT wystarczy na formularzu właściciela na zakładce „Parametry” odznaczyć parametr „Zaliczki uproszczone”. Od miesiąca, w którym parametr został odznaczony będą wyliczane zaliczki zwykłe.

Zobacz także:

Jak jest wyliczana kwota zaliczki uproszczonej?

Jak uzupełnić kartę właściciela?

Czy ten artykuł był pomocny?