Jak jest wyliczana kwota zaliczki uproszczonej?

Kwota zaliczki uproszczonej jest wyliczana automatycznie jako 1/12 kwoty wpisanej przez Użytkownika do pozycji Podatek należny wyliczony od dochodu z zeznania podatkowego.

Kwota w pozycji Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w miesiącu za który jest przeliczana zaliczka (7,75%) jest przenoszona z karty Właściciela (zakładka Parametry, pozycja Składki zdrowotne). Użytkownik ma możliwość zmiany kwoty odliczanego ubezpieczenia zdrowotnego.

Kwota Zaliczki do zapłaty jest wyliczana jako kwota zaliczki uproszczonej (1/12 podatku) pomniejszona o kwotę w pozycji Ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w miesiącu za który jest przeliczana zaliczka (7,75%).

Zobacz także:

Jak dodać zaliczkę uproszczoną?

Jak uzupełnić kartę właściciela?

Czy ten artykuł był pomocny?