Jak jest wyliczana kwota zaliczki uproszczonej?

Kwota zaliczki uproszczonej jest wyliczana automatycznie jako 1/12 kwoty wpisanej przez Użytkownika do pozycji Podatek należny wyliczony od dochodu z zeznania podatkowego.

Uwaga
Od 01.01.2022 na zaliczkach uproszczonych na PIT-36 nie ma możliwości odliczenia ubezpieczenia zdrowotnego.

Na zaliczce uproszczonej na PIT-36L do pola Ubezpieczenie zdrowotne (19% zapłaconej składki) będzie przenoszona kwota liczona jako 19% * składka zdrowotna z danego miesiąca (pobierana z formularza właściciela)

Kwota Zaliczki do zapłaty jest wyliczana jako Kwota zaliczki uproszczonej (1/12 podatku) pomniejszona o kwotę w pozycji Ubezpieczenie zdrowotne (19% zapłaconej składki).

Zobacz także:

Jak dodać zaliczkę uproszczoną?

Jak uzupełnić kartę właściciela?

Polski Ład – zmiany w naliczaniu zaliczek na PIT-36 i PIT-36L

Polski Ład 2.0 – zmiany w naliczaniu zaliczek na PIT-36 i PIT-36L od 1 lipca 2022 r.

Czy ten artykuł był pomocny?