Jak wyliczyć deklarację PIT-28(26) za 2023 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-28 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2023. Funkcja jest dostępna dla pakietu zawierającego moduł Księga Podatkowa i Ryczałt. Wraz z deklaracją PIT-28 dostępne są załączniki: PIT-28/B oraz PIT/O. Deklaracja roczna PIT-28 jest dostępna z poziomu Księgowość/Deklaracje PIT-28. Na wyświetlonym oknie po […]

Jak w programie sprawdzany jest status kontrahenta w bazie VIES?

Status kontrahenta jest sprawdzany automatycznie. Sprawdzenie statusu odbywa się w następujących sytuacjach: 1. Podczas dodawania nowego kontrahenta. Po wprowadzeniu kodu kraju oraz numeru NIP na kartę, program automatycznie pobierze dane kontrahenta z bazy VIES i ustawi, czy kontrahent posiada status: „Podatnik aktywny w VIES”. Jeśli posiada – program zaznaczy parametr, […]

Jak wyliczyć deklarację PIT-28(25) za 2022 r.?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia deklaracji rocznej PIT-28 na formularzu obowiązującym do rozliczenia za rok 2022. Funkcja jest dostępna dla pakietu zawierającego moduł Księga Podatkowa i Ryczałt. Wraz z deklaracją PIT-28 dostępne są załączniki: PIT-28/B, PIT/O, PIT/WZR. Deklaracja roczna PIT-28 jest dostępna z poziomu Księgowość/Deklaracje PIT-28. Na wyświetlonym oknie […]

RODO. Jak cofnąć zgodę kontrahenta?

W tym artykule opisaliśmy jak w Comarch ERP XT cofnąć zgodę wyrażona wcześniej przez kontrahenta. Jeżeli chcemy wycofać zgodę kontrahenta należy wejść na kartę kontrahenta i z poziomu zakładki Zgody wybrać Cofnij zgodę. W oknie Cofnij zgodę: należy uzupełnić źródło oraz przyczynę cofnięcia. Data cofnięcia oraz adres IP komputera jest […]

RODO. Jak dodać zgodę do kontrahenta?

W tym artykule opisaliśmy jak w Comarch ERP XT dodać zgodę do kontrahenta. Krok 1. Definiujemy treść zgody w menu Dane osobowe >>> Treści zgód. Krok 2. Wchodzimy na formularz kontrahenta i z poziomu zakładki Zgody wybieramy Dodaj zgodę. Krok 3. W oknie Dodaj zgodę   uzupełniamy Datę wyrażenia zgody […]

RODO. Jak dodać nową wersję zgody?

W tym artykule opisaliśmy jak w Comarch ERP XT dodać nową wersję zgody. W menu Dane osobowe >>> Treści zgód Użytkownik ma możliwość dodania nowych zgód oraz modyfikacji istniejących. Edycja treści zgody jest możliwa do czasu jej wybrania na pierwszym podmiocie. Jeśli zgoda została już zaakceptowana przez jakikolwiek podmiot – […]

RODO. Treści zgód

W Comarch ERP XT w menu Dane osobowe >>> Treści zgód Użytkownik ma możliwość definiowania treści (definicji) zgód, które firma gromadzi od swoich kontrahentów oraz pracowników i właścicieli. Po wybraniu Dodaj zgodę pojawi się formularz nowej zgody. Należy uzupełnić nazwę, treść oraz datę obowiązywania. Należy również wybrać właściwą kategorię zgody. […]

RODO. Rejestr zgód

W Comarch ERP XT w menu Dane osobowe >>> Rejestr zgód Użytkownik ma możliwość przeglądania zgód wyrażonych przez poszczególne podmioty. W Rejestrze zgód widoczna jest lista zgód wyrażonych przez wszystkie podmioty (kontrahentów, pracowników, wspólników). Na liście widoczne są wszystkie zgody historycznie: nie tylko te aktualne, ale również te, które Użytkownik […]

Jak podpisać plik JPK_VAT podpisem niekwalifikowanym?

W tym artykule opisaliśmy możliwość podpisywania plików JPK podpisem niekwalifikowanym (danymi autoryzującymi tj. PESEL/NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu). Jednolite Pliki Kontrolne można wysłać bezpośrednio po wygenerowaniu pliku JPK, bez potrzeby zamykania kreatora. Krok 1: Wybór pliku i określenie parametrów Dodajemy określony plik JPK. Szczegółowy opis znajduje się w […]

Skąd są pobierane kwoty do wyliczenia zaliczki na PIT-36?

Dla zaliczki uproszczonej kwoty na zaliczce uzupełniane są przez Użytkownika. Dla pozostałych zaliczek kwoty przychodów i kosztów pobierane są automatycznie przez program z zapisów księgowych oraz uzupełnionych na karcie Właściciela dodatkowych działalności. Udział właściciela jest pobierany historycznie z karty właściciela. Kwoty straty z lat ubiegłych, składek społecznych, składek zdrowotnych również […]