Jak dodać korektę zaliczki na PIT-36/PIT-36L?

W tym artykule opisaliśmy możliwość naliczenia korekty zaliczki na PIT-36/PIT-36L. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgowością. Korektę zaliczki na PIT-36/PIT-36L Użytkownik może dodać, jeżeli jest już naliczona zaliczka na PIT-36/PIT-36L dla wybranego właściciela za ten sam okres. Aby dodać korektę należy w menu Księgowość/ Zaliczki na PIT-36/PIT-36L wybrać Dodaj […]

Jak jest wyliczana kwota zaliczki uproszczonej?

Kwota zaliczki uproszczonej jest wyliczana automatycznie jako 1/12 kwoty wpisanej przez Użytkownika do pozycji Podatek należny wyliczony od dochodu z zeznania podatkowego. Na zaliczce uproszczonej na PIT-36L do pola Ubezpieczenie zdrowotne (19% zapłaconej składki) będzie przenoszona kwota liczona jako 19% * składka zdrowotna z danego miesiąca (pobierana z formularza właściciela) […]

Jak dodać zaliczkę uproszczoną?

W tym artykule opisaliśmy możliwość naliczenia uproszczonej zaliczki na PIT-36. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową/Księgą Handlową. Po dodaniu właściciela z zaznaczoną opcją Zaliczki uproszczone… …zaznaczamy właściciela w Księgowość/ Pracownicy/Właściciele, a następnie w menu kontekstowym wybieramy opcję Nalicz zaliczkę na PIT-36. W związku z pakietem ustaw tzw. Tarczy […]

Jak dodać zaliczkę na PIT-36L?

W tym artykule opisaliśmy możliwość naliczenia zaliczki na PIT-36L. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgowością. Po zaznaczeniu właściciela w Księgowość/ Pracownicy/Właściciele w menu kontekstowym znajduje się opcja Nalicz zaliczkę na PIT-36L. Uwaga! Opcja Nalicz zaliczkę na PIT-36L jest dostępna dla właścicieli z wybraną formą opodatkowania PIT-36L (podatek liniowy).   […]

Jak dodać zaliczkę na PIT-36?

W tym artykule opisaliśmy możliwość naliczenia zaliczki na PIT-36. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgowością. Po zaznaczeniu właściciela w Księgowość/ Pracownicy/Właściciele w menu kontekstowym znajduje się opcja Nalicz zaliczkę na PIT-36. Uwaga! Opcja Nalicz zaliczkę na PIT-36 jest dostępna dla właścicieli z wybraną formą opodatkowania PIT-36 (zasady ogólne).   […]

Dlaczego nie mogę dodać kolejnego właściciela?

W programie Comarch ERP XT dodanie właściciela jest możliwe z poziomu Księgowość/ Pracownicy/Właściciele. Użytkownik ma możliwość dodania tylko jednego właściciela z wybranym rodzajem firmy – jednoosobowa. Dla rodzaju firmy – spółka istnieje możliwość dodania wielu kart właścicieli. Jeżeli po wejściu na listę Pracownicy/Właściciele widoczna jest tylko opcja Dodaj pracownika… …to […]

Jak uzupełnić kartę właściciela?

Na karcie właściciela w sekcji Ogólne, Adres oraz Kontakt uzupełniamy poszczególne dane na jego temat, takie jak: Nazwisko, Imię, NIP, PESEL, Telefon, E-mail, dane adresowe oraz parametry i pozostałe działalności. Pobierz dane z konfiguracji – po wybraniu tego parametru na kartę właściciela przeniesione zostaną dane uzupełnione w Moje konto/ Moje dane. Dane te Użytkownik może […]