RODO. Rejestr zgód

W Comarch ERP XT udzielone zgody są ewidencjonowane w Konfiguracji/ Dane osobowe na zakładce Rejestr zgód. Użytkownik ma możliwość przeglądania zgód wyrażonych przez poszczególne podmioty.

 

W Rejestrze zgód widoczna jest lista zgód wyrażonych przez wszystkie podmioty (kontrahentów, pracowników, wspólników). Na liście widoczne są wszystkie zgody historycznie: nie tylko te aktualne, ale również te, które Użytkownik już cofnął. Lista może być filtrowana według statusu wyrażonych zgód. W filtrze Status Użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji: Wszystkie, Aktywne, Wycofane.

Czy ten artykuł był pomocny?