RODO. Treści zgód

W Comarch ERP XT w menu Dane osobowe >>> Treści zgód Użytkownik ma możliwość definiowania treści (definicji) zgód, które firma gromadzi od swoich kontrahentów oraz pracowników i właścicieli. Po wybraniu Dodaj zgodę pojawi się formularz nowej zgody.

Należy uzupełnić nazwę, treść oraz datę obowiązywania. Należy również wybrać właściwą kategorię zgody. Dostępne są następujące kategorie zgód:

 • Zgody użytkownika
 • Regulamin
 • Marketing
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • Przekazywanie danych do serwisów zewnętrznych
 • Profilowanie
 • Prawo do odstąpienia od umowy.

W przypadku wybrania kategorii Marketing dodatkowo na formularzu zgody możliwe jest wskazanie form kontaktu, o które prosimy kontrahentów w ramach wyrażania tej zgody:

 • E-mail
 • SMS
 • List
 • Telefon.

Nowa zgoda ma zawsze numer wersji oznaczony jako 1.

Parametr Nieaktywna umożliwia oznaczenie treści zgody jako nieaktywnej. Wtedy nie jest już możliwe jej wskazanie dla konkretnego kontrahenta/ pracownika/ wspólnika. Parametr jest dostępny po pierwszym zapisie nowej treści zgody.

Czy ten artykuł był pomocny?