Jak dodać zaliczkę na PIT-36?

W tym artykule opisaliśmy możliwość naliczenia zaliczki na PIT-36. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgowością.

Po zaznaczeniu właściciela w Księgowość/ Pracownicy/Właściciele w menu kontekstowym znajduje się opcja Nalicz zaliczkę na PIT-36.

Uwaga! Opcja Nalicz zaliczkę na PIT-36 jest dostępna dla właścicieli z wybraną formą opodatkowania PIT-36 (zasady ogólne).

 

Zaliczkę na PIT-36 można również naliczyć bezpośrednio na liście Księgowość/ Zaliczki na PIT-36/PIT-36L wybierając odpowiedniego właściciela oraz właściwy okres (miesiąc lub kwartał oraz rok).

Dodanie zaliczki na PIT-36 jest możliwe:

  1. dla właściciela, który ma wybraną formę opodatkowania PIT-36 (zasady ogólne)
  2. dla właściciela, który ma wybraną formę opodatkowania PIT-36L (podatek liniowy) oraz dodaną dodatkową działalność Strefa lub Najem.

Kwoty przychodów oraz kosztów z działalności w strefie są wykazywane na PIT-36 w sekcji Działalność

Kwoty przychodów oraz kosztów z najmu są wykazywane w PIT-36 w sekcji Najem

  1. jeżeli w Konfiguracji/ Księgowość/ Rodzaj prowadzonej działalności został wybrany Najem. Koszty i przychody z Księgi podatkowej zostaną wykazane na zaliczce na PIT-36 w sekcji Najem.

Zobacz także:

Skąd są pobierane kwoty do wyliczenia zaliczki na PIT-36?

Jak dodać korektę zaliczki na PIT-36/PIT-36L?

Jak uzupełnić kartę właściciela?

 

Czy ten artykuł był pomocny?