Skąd są pobierane kwoty do wyliczenia zaliczki na PIT-36?

Dla zaliczki uproszczonej kwoty na zaliczce uzupełniane są przez Użytkownika.

Dla pozostałych zaliczek kwoty przychodów i kosztów pobierane są automatycznie przez program z zapisów księgowych oraz uzupełnionych na karcie Właściciela dodatkowych działalności. Udział właściciela jest pobierany historycznie z karty właściciela. Kwoty straty z lat ubiegłych, składek społecznych, składek zdrowotnych również są pobierane z karty właściciela. Pozycje, które są odblokowane, należy uzupełnić ręcznie na formularzu zaliczki.

W przypadku, gdy w Comarch ERP XT korzystamy z uproszczonej księgowości (Księga Podatkowa) do kwoty kosztów dodatkowo pobierana jest różnica remanentów.

  • Dla rodzaju działalności gospodarcza – w kolumnie Działalność kwoty przychodów/kosztów są pobierane z księgi podatkowej oraz dodatkowej działalności i działalności w strefie uzupełnionych na właścicielu. Najem jest wykazywany w oddzielnej kolumnie Najem.
  • Dla rodzaju działalności najem – w kolumnie Działalność kwoty przychodów/kosztów są pobierane z dodatkowej działalności oraz strefy uzupełnionych na karcie właściciela. W kolumnie Najem kwoty przychodów i kosztów są pobierane z księgi podatkowej oraz dodatkowego najmu uzupełnionego na karcie właściciela.

W przypadku, gdy w Comarch ERP XT korzystamy z pełnej księgowości (Księga Handlowa) program pobierze kwoty przychodów i kosztów z kont wprowadzonych na liście Zestawienie dla PIT. Lista jest dostępna na liście Deklaracje PIT-36/PIT-36L w menu kontekstowym.

 

Zobacz także:

Gdzie mogę określić rodzaj prowadzonej działalności?

Jak dodać zaliczkę na PIT-36?

Jak uzupełnić kartę właściciela?

Jak wyliczyć zaliczki i deklaracje roczne w KH?

Czy ten artykuł był pomocny?