Jak dodać korektę zaliczki na PIT-36/PIT-36L?

W tym artykule opisaliśmy możliwość naliczenia korekty zaliczki na PIT-36/PIT-36L. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgowością.

Korektę zaliczki na PIT-36/PIT-36L Użytkownik może dodać, jeżeli jest już naliczona zaliczka na PIT-36/PIT-36L dla wybranego właściciela za ten sam okres. Aby dodać korektę należy w menu Księgowość/ Zaliczki na PIT-36/PIT-36L wybrać Dodaj zaliczkę na PIT-36 (lub Dodaj zaliczkę na PIT-36L), wskazać właściciela oraz właściwy okres (miesiąc lub kwartał oraz rok). Jeżeli został wybrany okres w którym właściciel ma już naliczoną zaliczkę na PIT-36/PIT-36L to pojawi się pytanie:

Zatwierdzenie komunikatu poprzez wybór Tak spowoduje naliczenie korekty zaliczki na PIT-36/PIT-36L.

Uwaga! Nie ma możliwości dodania korekty zaliczki uproszczonej.

Czy ten artykuł był pomocny?