Jak podpisać plik JPK_VAT podpisem niekwalifikowanym?

W tym artykule opisaliśmy możliwość podpisywania plików JPK podpisem niekwalifikowanym (danymi autoryzującymi tj. PESEL/NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu).

Jednolite Pliki Kontrolne można wysłać bezpośrednio po wygenerowaniu pliku JPK, bez potrzeby zamykania kreatora.

Krok 1: Wybór pliku i określenie parametrów

Dodajemy określony plik JPK. Szczegółowy opis jak dodać plik znajduje się  w: Jak dodać Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Krok 2: Wybór sposobu wysyłki pliku

Bezpośrednio z programu istnieją trzy sposoby na wysyłkę plików JPK.

– Podpis profilem zaufanym ePUAP – Szczegółowy opis znajduje się w: Jak podpisać Jednolity Plik Kontrolny (JPK) za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP?

– Podpis certyfikatem kwalifikowanym. Szczegółowy opis znajduje się w: Jak wysłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

– Podpis kwotą przychodu (podpis niekwalifikowany) – patrz krok 3.

Krok 3: Podpisanie pliku za pomocą danych autoryzujących tj. PESEL/NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu

Po wyborze podpisu kwotą przychodu (podpis niekwalifikowany) Użytkownik musi postępować zgodnie z instrukcją:

Pobieramy plik JPK klikając w opcję Pobierz plik do podpisania. Plik zapisuje się w folderze Pobrane i otrzymuje status Skierowano do podpisu niekwalifikowanego.

Następnie wybieramy Podpisz plik.

Opcja Podpisz plik otworzy w nowej karcie przeglądarki stronę https://mikro-jpk.mf.gov.pl/

Na stronie https://mikro-jpk.mf.gov.pl/ należy podać swoje dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP albo PESEL, oraz kwotę przychodu lub dochodu za rok 2016 oraz wskazać pobrany wcześniej w tym kroku plik XML JPK_VAT (3). Dodatkowo należy również podać adres e-mail.

Po wysłaniu pliku JPK_VAT(3) podpisem niekwalifikowanym na podany na stronie adres e-mail Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem, pod którym można sprawdzić status wysyłki pliku.

Uwaga! Pliku JPK_VAT o statusie Skierowano do podpisu niekwalifikowanego nie można usunąć, nie można podpisać poprzez profil zaufany ePUAP, a także nie można podpisać certyfikatem kwalifikowanym. Po zaznaczeniu takiego pliku Użytkownik nie może również pobrać UPO.

Zobacz także:

Jak dodać Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Jak podpisać Jednolity Plik Kontrolny (JPK) za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP?

Jak wysłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?