Jak podpisać Jednolity Plik Kontrolny (JPK) za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP?

W tym artykule opisaliśmy możliwość podpisywania plików JPK poprzez Profil Zaufany ePUAP.

Uwaga
Jeżeli  Użytkownik chce podpisać plik za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP w pierwszej kolejności zobowiązany jest do  założenia konta  na stronie www.epuap.gov.pl/wps/portal. Po założeniu konta, Użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość, w Urzędzie Skarbowym lub założyć konto poprzez obsługiwany system bankowy. Po poprawnej weryfikacji konta, można przystąpić do wysyłki plików za pośrednictwem tego mechanizmu. Więcej informacji można sprawdzić na stronie www.epuap.gov.pl/wps/portal.

Krok 1: Wybór pliku i określenie parametrów

Dodajemy określony plik JPK. Szczegółowy opis jak dodać plik znajduje się  w: Jak dodać Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Pliki JPK_V7:

lub pozostałe pliki JPK:

 

Krok 2: Wybór sposobu wysyłki pliku

Bezpośrednio z programu istnieją trzy sposoby na podpis pliku JPK:

– Podpisem Zaufanym – patrz Krok 3.

– Certyfikatem kwalifikowanym. Szczegółowy opis znajduje się w: Jak wysłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

-Kwotą przychodu (podpis niekwalifikowany). Szczegółowy opis znajduje się w: Jak podpisać plik JPK_VAT podpisem niekwalifikowanym?

Krok 3: Podpisanie pliku za pośrednictwem Podpisu Zaufanego

Pobieramy plik JPK klikając w opcję Pobierz plik do podpisania. Plik zapisuje się w folderze Pobrane i otrzymuje status Skierowano do Podpisu Zaufanego.

Ważne! Utworzony plik ma w nazwie EPUAP np.

JPK_V7M_2020_10_1_EPUAP.

Otwórz stronę https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER. Na ekranie kliknij w „Wybierz dokument z dysku”.

Wskaż plik pobrany w Kroku 1.

Rozpoczyna się wczytywanie i sprawdzanie pliku. Ze względu na obciążenie serwerów może to trwać nawet kilka minut. Po prawidłowym wczytaniu pliku JPK, kliknij w „Podpisz”.

Zaloguj się za pomocą hasła lub wskaż odpowiedni bank.

Po zalogowaniu wybierz „Podpisz profilem zaufanym”.

W zależności od wybranej formy weryfikacji, na ekranie pojawi się okno na wpisanie kodu autoryzacyjnego, który jest wysyłany SMS-em bądź na adres mailowy.

Po wykonaniu tych czynności można zapisać na dysku plik JPK za pomocą opcji „Pobierz”.

:

W sytuacji, gdy Profil Zaufany zakładany był za pomocą aplikacji bankowej, proces podpisywania pliku wygląda analogicznie. Użytkownik po wybraniu opcji Podpisz

…zobaczy swoje dane i ponownie wybiera Podpisz profilem zaufanym.

Po tej operacji pojawi się okno autoryzacji podpisania profilem zaufanym i prośba o zalogowanie i potwierdzenie smsem lub kodem ze zdrapki.

Po wykonaniu tych czynności można zapisać na dysku plik JPK za pomocą opcji „Pobierz”.

 

Krok 4: Import podpisanego pliku do programu Comarch ERP XT

Importujemy podpisany plik do programu Comarch ERP XT, w  tym celu wybieramy opcję Wybierz plik JPK . Taki plik otrzymał status Podpisano ePUAP.

Jeżeli plik poprawnie się wczytał możemy wybrać Dalej.

Po przetworzeniu pliku Użytkownik może odebrać UPO. Szczegółowy opis znajduje się w: Jak odebrać Urzędowe poświadczenie Odbioru (UPO) dla Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)?

Czy ten artykuł był pomocny?