Jak wysłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Pliki JPK można wysłać bezpośrednio po utworzeniu klikając przycisk Wyślij plik do MF lub też z listy, w tym celu należy zaznaczyć plik, a następnie w menu kontekstowym wybrać Wyślij na serwer Ministerstwa Finansów. 

Jeżeli plik jest już podpisany Podpisem Zaufanym wysyłka nastąpi od razu po kliknięciu w przycisk. W przeciwnym wypadku pojawi się okno z wyborem sposobu podpisania pliku.

Pliki JPK w programie otrzymują statusy, odpowiednio:

  • Nie wysłano – plik nie został przesłany do Ministerstwa Finansów
  • Skierowano do Podpisu Zaufanego – plik został pobrany w celu podpisania Podpisem Zaufanym
  • Podpisano Podpisem Zaufanym – podpisany plik został zaimportowany do programu
  • Skierowano do podpisu niekwalifikowanego – plik został pobrany w celu podpisania kwotą przychodu na stronie Ministerstwa Finansów
  • Wysłano/ trwa przetwarzanie – plik został przesłany do Ministerstwa Finansów, ale ma nieodebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
  • Wysłano/ odebrano UPO – plik został przesłany do Ministerstwa Finansów i ma odebrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
  • Błąd przetwarzania – plik nie przeszedł poprawnej weryfikacji

Ważne ! Nie ma możliwości wysyłki plików JPK na urządzeniach mobilnych poprzez przeglądarkę internetową oraz na urządzeniach pracujących na systemie MAC OS X. W takich sytuacjach można skorzystać z systemów Windows.   

Zobacz także:

Jak dodać Jednolity Plik Kontrolny (JPK)?

Jak podpisać Jednolity Plik Kontrolny (JPK) za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP?

Jak podpisać plik JPK_VAT podpisem niekwalifikowanym?

 

Czy ten artykuł był pomocny?