Rejestry VAT i pliki JPK w pakiecie bez księgowości.

Posiadając pakiet I (Faktury) lub pakiet III (Faktury + Magazyn) mamy możliwość tworzenia pliku JPK_VAT. Plik ten jest tworzony w oparciu o dokumenty w Rejestrach VAT sprzedaży i zakupu. Zatwierdzenie faktur sprzedaży, zaliczkowych, finalnych, zakupu oraz paragonów powoduje automatyczne powstanie odpowiedniego zapisu w Rejestrze VAT. Wpisy do rejestru można również dodawać ręcznie po wybraniu opcji „Dodaj zapis”


Zapisy tworzone automatycznie po zatwierdzeniu dokumentów handlowych są domyślnie zablokowane. Aby umożliwić edycję takiego wpisu należy wejść na jego formularz i z menu kontekstowego wybrać „Odblokuj”. Analogicznie po wprowadzeniu zmian w tym samym miejscu można zablokować wpis.

Parametr „Rozliczać w deklaracji VAT” na formularzu wpisu decyduje od tym czy dokument będzie uwzględniany w pliku JPK_VAT. Przy zaznaczonym parametrze wpis będzie przenoszony do pliku JPK_VAT tworzonego za miesiąc widoczny pod parametrem.

W pakiecie I oraz III plik JPK_VAT jest tworzony analogicznie do pakietów z Księgowością. Ponieważ w tych pakietach niedostępna jest deklaracja VAT-7, podczas tworzenia pliku JPK mamy możliwość ręcznego uzupełnienia kwot w polach 36, 37, 39, 47, 48, 49 oraz 50.

 

Uwaga! W przypadku transakcji związanych z odwrotnym obciążeniem, wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, importem towarów i usług w celu poprawnego ujęcia w JPK_VAT potrzebne jest wprowadzenie w rejestrze VAT dokumentów wewnętrznych z odpowiednim ustawieniem wartości w kolumnie Pole VAT-7. Artykuły w których opisano ustawienia dokumentów wewnętrznych można znaleźć poniżej.

 

Zobacz także:

Jak wprowadzić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)?

Jak wprowadzić do rejestru VAT zapis z odwrotnym obciążeniem?

 

Czy ten artykuł był pomocny?