Rejestry VAT i pliki JPK w pakiecie bez księgowości.

Posiadając pakiet I (Faktury) lub pakiet III (Faktury + Magazyn) mamy możliwość tworzenia pliku JPK_VAT. Plik ten jest tworzony w oparciu o dokumenty w Rejestrach VAT sprzedaży i zakupu. Zatwierdzenie faktur sprzedaży, zaliczkowych, finalnych, zakupu oraz paragonów powoduje automatyczne powstanie odpowiedniego zapisu w Rejestrze VAT. Wpisy do rejestru można również dodawać ręcznie po wybraniu opcji „Dodaj zapis”.

Zapisy dodawane ręcznie oraz zapisy tworzone automatycznie po zatwierdzeniu dokumentów handlowych są domyślnie dostępne do edycji.

Parametr „Rozliczać w deklaracji VAT” na formularzu wpisu decyduje od tym czy dokument będzie uwzględniany w pliku JPK_VAT. Przy zaznaczonym parametrze wpis będzie przenoszony do pliku JPK_VAT tworzonego za miesiąc widoczny pod parametrem.

W pakiecie I (Faktury) oraz III (Faktury + Magazyn) plik JPK_VAT jest tworzony analogicznie do pakietów z Księgą Podatkową/Księgą Handlową. Ponieważ w tych pakietach niedostępna jest deklaracja VAT-7, podczas tworzenia pliku JPK mamy możliwość ręcznego uzupełnienia kwot w polach 36, 37, 39, 47, 48, 49 oraz 50.

Uwaga! W przypadku transakcji związanych z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, importem towarów i usług w celu poprawnego ujęcia w JPK_VAT potrzebne jest wprowadzenie w rejestrze VAT zakupów faktury pierwotnej z odpowiednimi wartościami w polach. Artykuły, w których opisano odpowiednie ustawienia można znaleźć poniżej.

Zobacz także:

Jak wprowadzić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)?

Jak utworzyć automatycznie dokumenty wewnętrzne?

 

Czy ten artykuł był pomocny?