Jak wprowadzić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)?

W tym artykule opisaliśmy, w jaki sposób możemy wprowadzić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT w programie. W tym celu musimy wprowadzić fakturę zakupu lub dokument w rejestrze VAT zakupów:

  • Faktura zakupu:
  1.  Wybieramy kontrahenta o statusie wewnątrzunijny/wewnątrzunijny trójstronny.  Aby dodać takiego kontrahenta, należy przy dodawaniu jego karty zaznaczyć status „wewnątrzunijny”/„wewnątrzunijny trójstronny”.
  2.  W sekcji Pozycje dodajemy produkt. Po dodaniu produktu program automatycznie w polu „Stawka VAT” ustawi wartość 0% (dla towarów).

Podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się pytanie dotyczące utworzenia dowodów wewnętrznych:

Wybór opcji „Tak” spowoduje utworzenie dowodu wewnętrznego w rejestrze VAT zakupów i rejestrze VAT sprzedaży ze stawką 23% oraz ustawionym odpowiednim polem w JPK_V7 (według standardowego mechanizmu kwalifikowania według stawki VAT oraz rodzaju transakcji). Po wyborze opcji „Nie” dowody wewnętrzne nie utworzą się, a faktura zakupu zostanie zatwierdzona.

  •  Rejestr VAT zakupów

Faktura pierwotna z odpowiednimi wartościami w polach:
Stawka VAT: 0%
Rodzaj: Towar
Pole w JPK_V7: Nie uwzględniaj w pliku JPK_V7
Transakcja: wewnątrzunijna / wewnątrzunijna trójstronna

Podczas zapisu dokumentu pojawi się pytanie dotyczące utworzenia dowodów wewnętrznych:

Wybór opcji „Tak” spowoduje utworzenie dowodu wewnętrznego w rejestrze VAT zakupów i w rejestrze VAT sprzedaży ze stawką 23% oraz ustawionym odpowiednim polem w JPK_V7 (według standardowego mechanizmu kwalifikowania według stawki VAT oraz rodzaju transakcji). Po wyborze opcji „Nie” dowody wewnętrzne nie utworzą się, a zapis w rejestrze VAT zakupów zostanie zapisany i zaksięgowany.

W przypadku zaznaczenia na liście dokumentu, który kwalifikuje się do utworzenia automatycznych dowodów wewnętrznych, a takich dowodów nie ma utworzonych, w menu kontekstowym do tego dokumentu jest możliwość utworzenia takich dowodów.

  • Utwórz automatyczne dowody wewnętrzne, która utworzy zarówno dowód wewnętrzny sprzedaży jak również zakupu – jeżeli dla danego dokumentu nie ma utworzonego zarówno dowodu wewnętrznego sprzedaży jak również zakupu.
  • Utwórz automatyczny dowód wewnętrzny zakupu – jeżeli dla danego dokumentu będzie już utworzony automatyczny dowód wewnętrzny sprzedaży, a nie ma utworzonego automatycznego dowodu wewnętrznego zakupu.

W programie istnieje możliwość wydrukowania dowodów wewnętrznych z poziomu formularza dokumentu oraz z listy dokumentów w rejestrze VAT zakupów i rejestrze VAT sprzedaży, po zaznaczeniu i wybraniu opcji Drukuj w prawym górnym rogu.

Uwaga
Dowody wewnętrzne zakupu i sprzedaży nie podlegają księgowaniu do Księgi Przychodów i Rozchodów.
Uwaga
Dowody wewnętrzne nie powodują powstania płatności.

Zobacz także:

Jak utworzyć automatycznie dokumenty wewnętrzne?

Czy ten artykuł był pomocny?