Jak utworzyć automatycznie dokumenty wewnętrzne?

W tym artykule opisaliśmy możliwość automatycznego tworzenia dokumentów wewnętrznych dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów i usług.

W Konfiguracji w zakładce Schematy numeracji Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnego schematu numeracji dla faktury wewnętrznej sprzedaży oraz faktury wewnętrznej zakupu.

Dodatkowo w Konfiguracji w zakładce Faktury został dodany parametr „Przenoś numer z dokumentu pierwotnego na dokumenty wewnętrzne”. Parametr będzie domyślnie zaznaczony. Jeżeli Użytkownik zaznaczy parametr to na dokumenty wewnętrzne będzie przenoszony numer z dokumentu pierwotnego.

Automatyczne tworzenie faktury wewnętrznej zakupu oraz faktury wewnętrznej sprzedaży jest możliwe w następujący sposób:

  • Na formularzu faktury zakupu w momencie zatwierdzania dokumentu z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów czy importem towarów i usług pojawi się pytanie:

Wybór opcji Tak spowoduje utworzenie dokumentu wewnętrznego w rejestrze VAT zakupów i w rejestrze VAT sprzedaży ze stawką 23% oraz ustawionym odpowiednim polem w JPK_V7 (według standardowego mechanizmu kwalifikowania według stawki VAT oraz rodzaju transakcji). Po wyborze opcji Nie dokumenty wewnętrzne nie utworzą się, a zapis w rejestrze VAT zakupów zostanie zapisany i zaksięgowany.

  • W rejestrze VAT zakupów po wskazaniu kontrahenta krajowego (podatnik VAT czynny), wewnątrzunijnego lub pozaunijnego, stawki VAT nie podlega lub stawki 0% oraz w kolumnie Pole w JPK_V7 opcji Nie uwzględniaj w pliku JPK_V7, podczas zapisu dokumentu pojawi się analogiczne pytanie dotyczące utworzenia dokumentów wewnętrznych.

Uwaga! Jeżeli Użytkownik wprowadzi dokument na kwotę 0,00 zł to komunikat dotyczący utworzenia dokumentów wewnętrznych nie będzie się pokazywał.

Na liście w Rejestrze VAT sprzedaży oraz w Rejestrze VAT zakupów została dodana dodatkowa opcja w filtrze Status: Bez dokumentów wewnętrznych, która będzie pokazywała te dokumenty, które kwalifikują się do wystawienia automatycznych dokumentów wewnętrznych, ale nie mają ich utworzonych.

W przypadku zaznaczenia na liście dokumentu, który kwalifikuje się do utworzenia automatycznych dokumentów wewnętrznych, a takich dokumentów nie ma utworzonych, w menu kontekstowym do tego dokumentu jest możliwość utworzenia takich dokumentów.

  • Utwórz automatyczne dokumenty wewnętrzne, która utworzy zarówno dokument wewnętrzny sprzedaży jak również zakupu – jeżeli dla danego dokumentu nie ma utworzonego zarówno dokumentu wewnętrznego sprzedaży jak również zakupu.
  • Utwórz automatyczny dokument wewnętrzny zakupu – jeżeli dla danego dokumentu będzie już utworzony automatyczny dokument wewnętrzny sprzedaży, a nie ma utworzonego automatycznego dokumentu wewnętrznego zakupu.

Przy próbie usunięcia automatycznego dokumentu wewnętrznego sprzedaży, do którego został utworzony automatyczny dokument wewnętrzny zakupu pojawi się komunikat:

Wybór opcji Usuń spowoduje, że usunięty zostanie również dokument wewnętrzny zakupu. Po wybraniu opcji Anuluj widok powróci na listę dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży.

Uwaga! Usunięcie dokumentu wewnętrznego zakupu nie powoduje automatycznego usunięcia dokumentu wewnętrznego sprzedaży.

W przypadku edycji automatycznego dokumentu wewnętrznego sprzedaży, do którego istnieje wewnętrzny dokument zakupu podczas zapisu pojawi się komunikat:

Wybór opcji TAK spowoduje zapis zmian również na dokumencie wewnętrznym zakupu. Analogiczna sytuacja wystąpi podczas edycji i zapisu dokumentu wewnętrznego zakupu.

W programie istnieje możliwość wydrukowania dokumentów wewnętrznych z poziomu formularza dokumentu oraz z listy dokumentów w rejestrze VAT zakupów i rejestrze VAT sprzedaży, po zaznaczeniu i wybraniu opcji Drukuj w prawym górnym rogu.

Uwaga! Dokumenty wewnętrzne zakupu i sprzedaży nie podlegają księgowaniu do Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtowej.

Uwaga! Dokumenty wewnętrzne nie powodują powstania płatności.

Zobacz także:

Jak wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem?

Jak wprowadzić wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)?

Jak wystawić fakturę dla kontrahenta pozaunijnego?

Czy ten artykuł był pomocny?