Jak wystawić fakturę dla kontrahenta pozaunijnego?

W artykule opisano jak wystawić fakturę dla kontrahenta spoza Unii Europejskiej. Aby wystawić taki dokument należy:

Krok pierwszy – dodajemy w programie kartę kontrahenta pozaunijnego. Jest to pomocny krok, ponieważ dzięki temu dokumenty, które będziemy dla niego wystawiać, automatycznie będą posiadać stawkę VAT ustawioną jako „nie podlega”- dla usług i 0% – dla towarów. Aby dodać takiego kontrahenta, należy przy dodawaniu jego karty zaznaczyć status „pozaunijny”. W takim przypadku program w żaden sposób nie kontroluje poprawności wpisanego numeru NIP dla kontrahenta. Ponadto, z listy kodów kraju można wybrać właściwy kod kontrahenta.

Krok drugi – dodajemy w programie fakturę sprzedaży dla kontrahenta pozaunijnego (Faktury >> Faktury sprzedaży >> Dodaj). Po dodaniu produktu program automatycznie w polu „Stawka VAT” ustawi wartość 0% (dla towarów) lub „nie podlega” (dla usług).

Czy ten artykuł był pomocny?