Jak wystawić fakturę dla kontrahenta pozaunijnego?

W artykule opisano jak wystawić fakturę dla kontrahenta spoza Unii Europejskiej. Aby wystawić taki dokument należy:

Krok pierwszy – dodanie karty kontrahenta o statusie pozaunijny. W tym celu na formularzu kontrahenta w sekcji Ogólne należy ustawić status pozaunijny. Dzięki temu na wystawianych dokumentach automatycznie będą się podstawiać stawki VAT „nie podlega” – dla usług oraz 0% dla towarów. Dla statusu pozaunijny program nie kontroluje poprawności wpisanego numeru NIP a ponadto z listy kodów kraju jest możliwość wyboru właściwego kodu dla kontrahenta.

Krok drugi – dodanie w programie faktury sprzedaży dla kontrahenta pozaunijnego (Faktury >> Faktury sprzedaży >> Dodaj fakturę sprzedaży). Po dodaniu produktu program automatycznie w polu VAT ustawi wartość 0% (dla towarów) lub „nie podlega” (dla usług).

Czy ten artykuł był pomocny?