Jak wykupić pakiet?

Dotyczy tylko Klientów Comarch Wybrany pakiet Comarch ERP XT można w zależności od potrzeb przedłużyć na kolejny miesiąc lub rok. Aby wykupić pakiet dla kont z jednym Użytkownikiem (będącym jednocześnie Administratorem konta): Krok 1: Otwieramy ustawienia konta i wybieramy opcję Mój pakiet. Następnie klikamy w przycisk Kup. Krok 2: Wybieramy metodę […]

Wielu użytkowników w ramach konta Comarch ERP XT

W Comarch ERP XT można dodawać tzw. subkonta, czyli konta użytkowników przypisane do konta głównego. Dzięki temu w ramach jednego konta Comarch ERP XT można rozdzielić zakres obowiązków pomiędzy współpracowników, przypisując im różny zakres dostępu do konta, w zależności od pełnionych obowiązków.   Jak dodać użytkownika do konta głównego? 1. […]

Jak skopiować dokument?

Dla przyspieszenia wprowadzania danych wszystkie dokumenty w Comarch ERP XT mogą zostać skopiowane. Przedstawiony zostanie tutaj proces kopiowania faktury. W tym celu należy: Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Faktury sprzedaży >>> i na liście dokumentów zaznaczamy ten, który chcemy skopiować. Krok drugi – z menu kontekstowego wybieramy opcję „Kopiuj”. […]

Jak wystawić dokument w walucie?

W artykule przedstawiony został sposób wystawienia faktury sprzedaży w walucie obcej. Krok pierwszy – wybieramy Faktury następnie Faktury sprzedaży i z menu kontekstowego wybieramy opcję: Dodaj fakturę sprzedaży. Krok drugi – pojawi się nam formularz faktury sprzedaży. Uzupełniamy dane i elementy faktury. Następnie zmieniamy walutę wystawianego dokumentu. Aby to zrobić […]

Jak zarejestrować zamówienie towarów u dostawcy?

Aby zarejestrować w programie zamówienia złożone u dostawców, należy: Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Zamówienia u dostawców >>> i wybieramy z menu kontekstowego „Dodaj zamówienie”. Krok drugi – pojawi nam się formularz zamówienia. Wybieramy dostawcę oraz wpisujemy elementy. Po dokonaniu edycji zapisujemy formularz. Zapisanie dokumentu nie wpłynie na wartość […]

W jaki sposób są obsługiwane stany magazynowe?

Aby mieć dostęp do opcji związanych z kontrolą stanów magazynowych, konieczne jest wykupienie pakietu „Magazyn”. Kontrola stanów magazynowych jest dostępna dla produktów dodanych jako „Towary” i które mają zaznaczony parametr „Kontrola stanu towaru w magazynie”. Ewidencja stanów magazynowych w programie oparta jest na metodzie FIFO. Użytkownik może sprawdzić z jakich […]

Czym różni się dokument zapisany i zatwierdzony?

W programie Comarch ERP XT istnieje rozróżnienie dokumentów na zapisane oraz zatwierdzone na stałe. Dokumenty Zapisane Dokumenty, które zostają zapisane trafiają do bufora. Są one cały czas dostępne do edycji. Użytkownik może dowolnie zmieniać np.: elementy umieszczone na fakturze, dane kontrahenta, daty czy też walutę wystawienia dokumentu. Takie dokumenty możemy […]

Jak przesuwać kolumny w tabeli z elementami na wydruku dokumentu?

Edytor wydruków posiada możliwość przesuwania kolumn widocznych w elementach faktury. W tym przykładzie posłużymy się wydrukiem faktury sprzedaży. W celu takiej modyfikacji: Krok pierwszy – klikamy na ikonkę kółka zębatego: i wybieramy „Edytor wydruków”. Krok drugi – z menu kontekstowego wybieramy opcję dodania nowego wzoru wydruku i wybieramy wydruk faktury sprzedaży. […]

Jak wysłać wydruk w mailu z treścią inną niż w języku polskim?

W programie Comarch ERP XT użytkownicy mają możliwość wysyłania wydruków dokumentów z treścią w języku obcym. Jest to przydatna opcja podczas kontaktów z zagranicznymi kontrahentami. W programie dostępne są opcje wysyłki maili w języku: polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Omówiony zostanie tutaj przykład wysyłki wydruku faktury sprzedaży w języku niemieckim. […]

Jak wystawić fakturę dla kontrahenta pozaunijnego?

W artykule opisano jak wystawić fakturę dla kontrahenta spoza Unii Europejskiej. Aby wystawić taki dokument należy: Krok pierwszy – dodanie karty kontrahenta o statusie pozaunijny. W tym celu na formularzu kontrahenta w sekcji Ogólne należy ustawić status pozaunijny. Dzięki temu na wystawianych dokumentach automatycznie będą się podstawiać stawki VAT „nie […]