Jak przesuwać kolumny w tabeli z elementami na wydruku dokumentu?

Edytor wydruków posiada możliwość przesuwania kolumn widocznych w elementach faktury. W tym przykładzie posłużymy się wydrukiem faktury sprzedaży. W celu takiej modyfikacji:

Krok pierwszy – klikamy na ikonkę kółka zębatego: i wybieramy „Edytor wydruków”.

Krok drugi – z menu kontekstowego wybieramy opcję dodania nowego wzoru wydruku i wybieramy wydruk faktury sprzedaży.


Krok trzeci – na wyświetlonym formularzu nadajemy nazwę naszego nowego wydruku i klikamy w ikonkę znajdującą się w prawym górnym rogu panelu „Elementy faktury”.

Krok czwarty – pojawia się okienko umożliwiające edycję wybranej sekcji. Wybieramy zakładkę „Układ kolumn”. Należy teraz kliknąć na kolumnie, którą chcemy przenieść i trzymając wciśnięty przycisk myszy, przenieść kolumnę w odpowiednie miejsce.

Oprócz opcji przesuwania kolumn, mamy także możliwość modyfikacji ich rozmiarów, dodawania nowych czy usuwania istniejących. Należy pamiętać, że suma szerokości wszystkich kolumn nie może przekraczać wartości 100%. Aby dodać nową kolumnę, wystarczy przenieść jej nazwę z sekcji „Pozostałe dostępne kolumny” do „Widoczne kolumny”.

Ważne! Po zakończeniu edycji należy zapisać zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?