Jak zaimportować szablon wydruku?

Funkcja importu szablonu dokumentu pozwala na wykorzystanie tej samej definicji wielokrotnie, podczas tworzenia różnych wydruków. Można ja wykorzystać do przenoszenia szablonów pomiędzy różnymi kontami. Można również zastosować ja do tworzenia różnych typów wydruków na podstawie tej samej definicji.

Najpierw należy wyeksportować szablon do pliku. Definicje wydruków podczas eksportu są zapisywane w postaci plików XML.

Aby zaimportować szablon wydruku należy:

Krok 1. Dodaj nowy wydruk z poziomu listy w edytorze. Wybierz typ dokumentu, dla którego będzie tworzony szablon, oraz język, w jakim będzie definiowany.

Krok 2. Zaimportuj definicję z pliku XML, korzystając z opcji dostępnej w menu  w nagłówku.

Krok 3. Uzgodnij zawartość wydruku. Podczas importu na nowy wydruk przenoszone są wszystkie sekcje i pola, które są dostępne również dla aktualnego typu dokumentu. Jeśli szablon jest tworzony w innym języku – zostaną one automatycznie przetłumaczone. W przypadku sekcji i opisów definiowanych przez użytkownika trzeba będzie je przetłumaczyć we własnym zakresie i wprowadzić zmiany na nowym szablonie. W przypadku sekcji, które nie występują na dokumencie docelowym, ale istniały na szablonie wyjściowym – zostaną pominięte podczas importu.

Czy ten artykuł był pomocny?