W jaki sposób są obsługiwane stany magazynowe?

Aby mieć dostęp do opcji związanych z kontrolą stanów magazynowych, konieczne jest wykupienie pakietu „Magazyn”.

Kontrola stanów magazynowych jest dostępna dla produktów dodanych jako „Towary” i które mają zaznaczony parametr „Kontrola stanu towaru w magazynie”. Ewidencja stanów magazynowych w programie oparta jest na metodzie FIFO. Użytkownik może sprawdzić z jakich dostaw pochodzi towar w magazynie zaznaczając kartę odpowiedniego towaru i wybierając z menu kontekstowego opcję „ Dostawy”.

Dodanie faktury sprzedaży, rachunku, paragonu oraz dokumentu WZ, powoduje automatyczne zmniejszenie stanu magazynowego danych towarów, niezależnie czy dokument został zapisany czy zatwierdzony.
Wprowadzenie faktury zakupu oraz dokumentu PZ powoduje zwiększenie stanu magazynowego danego towaru dopiero wtedy, gdy dokument zostanie zatwierdzony na stałe.

Uwaga
Wartość towaru w magazynie zawsze wykazywana jest w walucie PLN. W przypadku zatwierdzenia faktury zakupu wystawionej w walucie obcej wartość towaru wprowadzanego do magazynu zostanie przeliczona na PLN wg kursu podanego na fakturze zakupu.

Wystawienie faktury proforma oraz zamówienia u dostawcy nie wpływa na zmianę stanów w magazynie.

Wprowadzenie korekty dokumentu wpływa na stan danego towaru dopiero po jej zatwierdzeniu na stałe.

Czy ten artykuł był pomocny?