Jak zarejestrować zamówienie towarów u dostawcy?

Aby zarejestrować w programie zamówienia złożone u dostawców, należy:

Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Zamówienia u dostawców >>> i wybieramy z menu kontekstowego „Dodaj zamówienie”.

Krok drugi – pojawi nam się formularz zamówienia. Wybieramy dostawcę oraz wpisujemy elementy. Po dokonaniu edycji zapisujemy formularz. Zapisanie dokumentu nie wpłynie na wartość stanów magazynowych ani na wartość rozliczeń z kontrahentem.

W momencie realizacji zamówienia można na jego podstawie wystawić fakturę zakupu. Jeśli istnieje taka potrzeba jeszcze przed otrzymaniem dokumentu od dostawcy, można przyjąć towar do magazynu na podstawie dokumentu PZ. W przypadku, gdy towar jest wprowadzony do magazynu na podstawie dokumentu PZ, w momencie otrzymania faktury od dostawcy należy dokument PZ przekształcić do faktury zakupu. Opcja taka jest dostępna z poziomu listy Przyjęcia zewnętrzne, w menu kontekstowym po zaznaczeniu danego dokumentu PZ

Zamówienie u dostawcy nie tworzy płatności. Dokumenty z ikoną otwartej kłódki to zamówienia niezrealizowane – podlegające edycji (z możliwością usunięcia). Zamówienia z ikoną zamkniętej kłódki to zamówienia zrealizowane.

Jeśli listę filtrujemy według kryterium Status – w zależności od wybranej opcji, lista będzie wyświetlała następujące dokumenty:

 

  • Status: Wszystkie – zamówienia u dostawców niezrealizowane i zrealizowane,
  • Status: Zrealizowane – zamówienia u dostawców, które zostały przekształcone do faktury zakupu,
  • Status: Niezrealizowane – zamówienia u dostawców, które nie zostały przekształcone do faktury zakupu,
  • Status: Przyjęte do magazynu – zamówienia u dostawców, dla których przyjęto towar na magazyn przed otrzymaniem dokumentu handlowego (faktury zakupu).
Uwaga
Status: Przyjęte do magazynu jest widoczny dla modułu z Magazynem.

Czy ten artykuł był pomocny?