Wielu użytkowników w ramach konta Comarch ERP XT

W Comarch ERP XT można dodawać tzw. subkonta, czyli konta użytkowników przypisane do konta głównego. Dzięki temu w ramach jednego konta Comarch ERP XT można rozdzielić zakres obowiązków pomiędzy współpracowników, przypisując im różny zakres dostępu do konta, w zależności od pełnionych obowiązków.

Jak dodać użytkownika do konta głównego?

Aby dodać nowego użytkownika do konta należy:

  • Pod ikoną koła zębatego wybrać Konfiguracja a następnie Użytkownicy i role/ Dodaj

  • Na wyświetlonym oknie należy wypełnić pole e-mail oraz Imię i Nazwisko. Podany e-mail będzie loginem użytkownika. Ponadto można wybrać serię i rolę użytkownika oraz moduł do jakiego użytkownik będzie miał dostęp. Następnie należy wybrać opcję: Wyślij zaproszenie lub Wyślij zaproszenie i opłać pakiet.

  • Po aktywacji nowego użytkownika można zmienić oraz wykupić odpowiedni pakiet klikając przycisk Zarządzaj pakietami zespołu. Wyświetla się strona z dostępnymi przyciskami Zmień pakiet oraz Przejdź do płatności za pomocą których dostosowujemy rodzaj pakietu do użytkownika oraz wykupujemy dany pakiet.

Wskazówka
Możliwość dodawania nowych użytkowników oraz zamawiania opcji dodatkowych dostępna jest wyłącznie w panelu konta głównego Comarch ERP XT.
Wskazówka
Każdy Użytkownik systemu Comarch ERP XT może być zalogowany jednocześnie na jednym urządzeniu mobilnym (w ramach aplikacji natywnej) i na jednym stanowisku poprzez przeglądarkę WWW. Nie jest możliwe jednoczesne logowanie na wielu urządzeniach tego samego typu.
Wskazówka
Jeżeli konto zostało założone poprzez Comarch Cloud Portal, w menu Użytkownicy, po kliknięciu na przycisk „Dodaj użytkownika”, nastąpi przekierowanie do Comarch Cloud Portal gdzie można dodać nowego użytkownika do produktu.

 

Zobacz także: Jak zalogować się pierwszy raz na konto użytkownika? 

Czy ten artykuł był pomocny?