Jak wprowadzić bilans otwarcia?

W tym artykule opisaliśmy, jak można dodać dokumenty bilansu otwarcia w pełnej księgowości kontowej (Księga Handlowa).

Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Bilans otwarcia i klikamy na przycisk „Dodaj”.

Krok drugi – pojawi się formularz, w którym należy uzupełnić poszczególne pozycje. System zaproponuje datę księgowania jako pierwszy dzień bieżącego okresu obrachunkowego. W sekcji „RAZEM” na bieżąco można analizować sumę kwot po stronie Winien i po stronie Ma.

Po kliknięciu na przycisk „Zapisz” dokument bilansu otwarcia zostanie zapisany. Z menu kontekstowego dostępna jest opcja „Zatwierdź zapisy”.

Zobacz także:

Tworzenie bilansu otwarcia na podstawie płatności i zapisów kasowych/bankowych

Import bilansu otwarcia na podstawie sald kont z poprzedniego okresu obrachunkowego

 

Czy ten artykuł był pomocny?