API – Historia zmian

22.07.2020

Udostępniono nowe wersje metod w zakresie dokumentów handlowych:

 • https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices
 • https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas
 • https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices/print/{id}
 • https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas/print/{id}

W wersjach 1.1 dla faktur sprzedaży i faktur proforma wprowadzono następujące nowości – od teraz można:

 • wskazać odbiorcę na dokumentach faktury sprzedaży i fakturach proforma (ReceivingPartyId)
 • ustawić algorytm naliczania – od cen netto (InvoiceType=0) oraz od cen brutto (InvoiceType=1)
 • dodać opis na dokument (Description)
 • pobrać wydruk dokumentu wg domyślnego szablonu przypisanego do kontrahenta
Uwaga
W związku z wprowadzeniem możliwości ustawiania algorytmu naliczania od cen netto/brutto zmieniono nazwę pola ProductCurrencyNetPrice na ProductCurrencyPrice.
Wskazówka
Nowe wersje metod funkcjonują równolegle z dotyczasowymi.

W dotychczasowych wersjach metod w zakresie produktów można dodatkowo:

 • zapisać cenę sprzedaży produktu w kwotach brutto (ProductCurrencyPrice)
 • pobrać informacje o stanie magazynowym towaru (Quantity)

Udostępniono także filtrowanie danych we wszystkich obsługiwanych metodach GET zwracających dane w formie listy – przykłady:

 • produkty
  • wg nazwy (…/products/?$filter=Name eq {nazwa})
  • wg kodu (…/products/?$filter=ProductCode eq {kod_produktu})
 • kontrahenci
  • wg NIP (…/customers/nip/{nr_nip})
  • wg nazwy (…/customers/?$filter=Name eq {nazwa})
  • wg adresu e-mail (…/customers/?$filter=Mail eq {adres_email})
 • dokumenty
  • wg numeru faktury sprzedaży (…/invoices/number/{nr_dokumentu})
  • wg numeru faktury proforma (…/proformas/number/{nr_dokumentu})
Wskazówka
Dostępne jest także filtrowanie z użyciem kilku kryteriów – wspierane operatory logiczne: or, and, not. W filtrowaniu można wykorzystać następujące operatory do porównań:
równość – eq
nierówność – ne
większe od – gt
większe lub równe – ge
mniejsze od – lt
mniejsze lub równe – le
Przyklad
https://app.erpxt.pl/api2/public/products/?$filter=Name eq 'Produkt' or ProductCode eq 'P/000001'
https://app.erpxt.pl/api2/public/products/?$filter=SaleGrossPrice ge 199.99 and SaleGrossPrice le 300

 

17.12.2019

Udostępniono API w zakresie:

 • pobieranie, dodawanie, modyfikowanie i usuwanie produktów
 • pobieranie, dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kontrahentów
 • pobieranie form zapłaty,
 • pobieranie rachunków bankowych,
 • pobieranie faktur sprzedaży i faktur proforma
 • dodawanie faktur sprzedaży i faktur proforma
 • usuwanie faktur sprzedaży i faktur proforma
 • pobieranie wydruku faktury sprzedaży i faktury proforma z możliwością wskazania szablonu

Szczegółowy opis powyższych funkcji znajduje się tutaj.

Aby rozpocząć pracę z API – dowiedz się więcej tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?