API – Historia zmian


21.05.2023

Udostępniono nowe metody służące do pobierania płatności i aktualizacji ich statusu. Więcej informacji w artykule: API – Płatności

 


16.03.2023

Udostępniono nowe wersje metod do pobierania danych dotyczących:

W zakresie tych metod poszerzono informacje o dokumenty wystawione w walutach obcych.

Dodatkowo udostępniono nową metodę do pobierania faktur VAT marża. Więcej informacji w artykule Faktura VAT marża.

 


22.06.2022

Udostępniono nową wersję metody do faktur sprzedaży (Faktura sprzedaży wersja 1.3), w której:

 • rozszerzono zakres danych pobieranych z dokumentu,
 • dodano funkcję pobierania i edycji terminu płatności.

Umożliwiono także wystawianie i zatwierdzanie faktur korygujących do faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych oraz pobieranie wydruków tych dokumentów.

 


16.03.2022

Dodano nowe funkcje w API w zakresie zatwierdzania faktur sprzedaży, wystawiania faktur zaliczkowych oraz przekształcania faktur zaliczkowych do faktur finalnych. Opisy do nowych i zaktualizowanych metod znajdują się w poszczególnych artykułach:

 


09.02.2022

Udostępniono możliwość dodawania i edycji rachunków bankowych oraz form płatności:

 


23.07.2021

W związku z możliwością stosowania procedury OSS w API udostępniono nowe wersje metod:

W tych metodach można m.in. wskazać kod kraju kontrahenta oraz jego status. Dla kontrahentów unijnych dodatkowe dane można pobrać ze słowników oznaczeń krajów UE i stawek VAT. Więcej informacji w artykule: API – Obsługa procedury OSS

Zaktualizowana została także metoda do pobierania wydruków.

Ponadto w dotychczasowej metodzie dotyczącej produktów dodano możliwość pobrania rodzaju produktu (ProductType):

 • 0 – usługa
 • 1 – towar
 • 2 – towar z kontrolą stanu

 


17.06.2021

Udostępniono opcję usuwanie wielu faktur proforma w jednej operacji. Nowa metoda przyjmuje obiekt o polu IdCollection, który zawiera tablice reprezentującą numery Id faktur proforma do usunięcia. Więcej informacji znajduje się dokumentacji dla wersji 1.1 dostępnej pod adresem: Faktura proforma wersja 1.1

 


27.04.2021

Dodano nowe pole InvoiceDocIdNum dla faktur proforma, które przechowuje numer Id powiązanej faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub powiązanego paragonu. Szczegółowy opis całej struktury faktur proforma znajduje się pod następującymi linkami:

 


22.07.2020

Udostępniono nowe wersje metod w zakresie dokumentów handlowych:

 • https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices
 • https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas
 • https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices/print/{id}
 • https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas/print/{id}

W wersjach 1.1 dla faktur sprzedaży i faktur proforma wprowadzono następujące nowości – od teraz można:

 • wskazać odbiorcę na dokumentach faktury sprzedaży i fakturach proforma (ReceivingPartyId)
 • ustawić algorytm naliczania – od cen netto (InvoiceType=0) oraz od cen brutto (InvoiceType=1)
 • dodać opis na dokument (Description)
 • pobrać wydruk dokumentu wg domyślnego szablonu przypisanego do kontrahenta
Uwaga
W związku z wprowadzeniem możliwości ustawiania algorytmu naliczania od cen netto/brutto zmieniono nazwę pola ProductCurrencyNetPrice na ProductCurrencyPrice.
Wskazówka
Nowe wersje metod funkcjonują równolegle z dotyczasowymi.

W dotychczasowych wersjach metod w zakresie produktów można dodatkowo:

 • zapisać cenę sprzedaży produktu w kwotach brutto (ProductCurrencyPrice)
 • pobrać informacje o stanie magazynowym towaru (Quantity)

Udostępniono także filtrowanie danych we wszystkich obsługiwanych metodach GET zwracających dane w formie listy – przykłady:

 • produkty
  • wg nazwy (…/products/?$filter=Name eq {nazwa})
  • wg kodu (…/products/?$filter=ProductCode eq {kod_produktu})
 • kontrahenci
  • wg NIP (…/customers/nip/{nr_nip})
  • wg nazwy (…/customers/?$filter=Name eq {nazwa})
  • wg adresu e-mail (…/customers/?$filter=Mail eq {adres_email})
 • dokumenty
  • wg numeru faktury sprzedaży (…/invoices/number/{nr_dokumentu})
  • wg numeru faktury proforma (…/proformas/number/{nr_dokumentu})
Wskazówka
Dostępne jest także filtrowanie z użyciem kilku kryteriów – wspierane operatory logiczne: or, and, not. W filtrowaniu można wykorzystać następujące operatory do porównań:
równość – eq
nierówność – ne
większe od – gt
większe lub równe – ge
mniejsze od – lt
mniejsze lub równe – le
Przykład
https://app.erpxt.pl/api2/public/products/?$filter=Name eq 'Produkt' or ProductCode eq 'P/000001'
https://app.erpxt.pl/api2/public/products/?$filter=SaleGrossPrice ge 199.99 and SaleGrossPrice le 300

 


17.12.2019

Udostępniono API w zakresie:

 • pobieranie, dodawanie, modyfikowanie i usuwanie produktów
 • pobieranie, dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kontrahentów
 • pobieranie form zapłaty,
 • pobieranie rachunków bankowych,
 • pobieranie faktur sprzedaży i faktur proforma
 • dodawanie faktur sprzedaży i faktur proforma
 • usuwanie faktur sprzedaży i faktur proforma
 • pobieranie wydruku faktury sprzedaży i faktury proforma z możliwością wskazania szablonu

Szczegółowy opis powyższych funkcji znajduje się tutaj.

Aby rozpocząć pracę z API – dowiedz się więcej tutaj.


Czy ten artykuł był pomocny?