API – Historia zmian

23.07.2021

W związku z możliwością stosowania procedury OSS w API udostępniono nowe wersje metod:

W tych metodach można m.in. wskazać kod kraju kontrahenta oraz jego status. Dla kontrahentów unijnych dodatkowe dane można pobrać ze słowników oznaczeń krajów UE i stawek VAT. Więcej informacji w artykule: API – Obsługa procedury OSS

Zaktualizowana została także metoda do pobierania wydruków.

Ponadto w dotychczasowej metodzie dotyczącej produktów dodano możliwość pobrania rodzaju produktu (ProductType):

 • 0 – usługa
 • 1 – towar
 • 2 – towar z kontrolą stanu

 


 

17.06.2021

Udostępniono opcję usuwanie wielu faktur proforma w jednej operacji. Nowa metoda przyjmuje obiekt o polu IdCollection, który zawiera tablice reprezentującą numery Id faktur proforma do usunięcia. Więcej informacji znajduje się dokumentacji dla wersji 1.1 dostępnej pod adresem: Faktura proforma wersja 1.1

 


27.04.2021

Dodano nowe pole InvoiceDocIdNum dla faktur proforma, które przechowuje numer Id powiązanej faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub powiązanego paragonu. Szczegółowy opis całej struktury faktur proforma znajduje się pod następującymi linkami:

 


 

22.07.2020

Udostępniono nowe wersje metod w zakresie dokumentów handlowych:

 • https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices
 • https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas
 • https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/invoices/print/{id}
 • https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.1/proformas/print/{id}

W wersjach 1.1 dla faktur sprzedaży i faktur proforma wprowadzono następujące nowości – od teraz można:

 • wskazać odbiorcę na dokumentach faktury sprzedaży i fakturach proforma (ReceivingPartyId)
 • ustawić algorytm naliczania – od cen netto (InvoiceType=0) oraz od cen brutto (InvoiceType=1)
 • dodać opis na dokument (Description)
 • pobrać wydruk dokumentu wg domyślnego szablonu przypisanego do kontrahenta
Uwaga
W związku z wprowadzeniem możliwości ustawiania algorytmu naliczania od cen netto/brutto zmieniono nazwę pola ProductCurrencyNetPrice na ProductCurrencyPrice.
Wskazówka
Nowe wersje metod funkcjonują równolegle z dotyczasowymi.

W dotychczasowych wersjach metod w zakresie produktów można dodatkowo:

 • zapisać cenę sprzedaży produktu w kwotach brutto (ProductCurrencyPrice)
 • pobrać informacje o stanie magazynowym towaru (Quantity)

Udostępniono także filtrowanie danych we wszystkich obsługiwanych metodach GET zwracających dane w formie listy – przykłady:

 • produkty
  • wg nazwy (…/products/?$filter=Name eq {nazwa})
  • wg kodu (…/products/?$filter=ProductCode eq {kod_produktu})
 • kontrahenci
  • wg NIP (…/customers/nip/{nr_nip})
  • wg nazwy (…/customers/?$filter=Name eq {nazwa})
  • wg adresu e-mail (…/customers/?$filter=Mail eq {adres_email})
 • dokumenty
  • wg numeru faktury sprzedaży (…/invoices/number/{nr_dokumentu})
  • wg numeru faktury proforma (…/proformas/number/{nr_dokumentu})
Wskazówka
Dostępne jest także filtrowanie z użyciem kilku kryteriów – wspierane operatory logiczne: or, and, not. W filtrowaniu można wykorzystać następujące operatory do porównań:
równość – eq
nierówność – ne
większe od – gt
większe lub równe – ge
mniejsze od – lt
mniejsze lub równe – le
Przyklad
https://app.erpxt.pl/api2/public/products/?$filter=Name eq 'Produkt' or ProductCode eq 'P/000001'
https://app.erpxt.pl/api2/public/products/?$filter=SaleGrossPrice ge 199.99 and SaleGrossPrice le 300

 


 

17.12.2019

Udostępniono API w zakresie:

 • pobieranie, dodawanie, modyfikowanie i usuwanie produktów
 • pobieranie, dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kontrahentów
 • pobieranie form zapłaty,
 • pobieranie rachunków bankowych,
 • pobieranie faktur sprzedaży i faktur proforma
 • dodawanie faktur sprzedaży i faktur proforma
 • usuwanie faktur sprzedaży i faktur proforma
 • pobieranie wydruku faktury sprzedaży i faktury proforma z możliwością wskazania szablonu

Szczegółowy opis powyższych funkcji znajduje się tutaj.

Aby rozpocząć pracę z API – dowiedz się więcej tutaj.


Czy ten artykuł był pomocny?