API – Wydruki

WYDRUKI DOKUMENTÓW

 

1) Wydruk dokumentu z szablonem przypisanym do kontrahenta

Pobieranie wydruku dokumentu:

faktura sprzedaży [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/invoices/{id}/print
faktura proforma [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/proformas/{id}/print
faktura zaliczkowa [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/advanceInvoices/{id}/print
faktura korygująca [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/correctiveinvoices/{id}/print
faktura korygująca do faktury zaliczkowej [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/correctiveadvanceinvoices/{id}/print
faktura VAT marża [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/profitmargininvoices/{id}/print

W odpowiedzi zostanie wysłany wydruk domyślny – tzn. wydruk standardowy lub wydruk użytkownika przypisany do kontrahenta w formacie Base64.

 

2) Wydruk dokumentu z szablonem utworzonym przez użytkownika

Pobieranie wydruku dokumentu:

faktura sprzedaży [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/invoices/{id}/print?customPrintId={customPrintId}
faktura proforma [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/proformas/{id}/print?customPrintId={customPrintId}
faktura zaliczkowa [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/advanceInvoices/{id}/print?customPrintId={customPrintId}
faktura korygująca [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/correctiveinvoices/{id}/print?customPrintId={customPrintId}
faktura korygująca do faktury zaliczkowej [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/correctiveadvanceinvoices/{id}/print?customPrintId={customPrintId}
faktura VAT marża [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/profitmargininvoices/{id}/print?customPrintId={customPrintId}

W odpowiedzi zostanie wysłany wydruk dokumentu formacie Base64.

 

Wskazówka
Listę szablonów można pobrać poprzez żądanie:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customprints

Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
Name Nazwa wydruku
Language
Wersja językowa (PL / EN / DE / FR)
Type
0 – faktura sprzedaży, 1 – faktura zaliczkowa, 2 – faktura finalna, 3 – korekta faktury sprzedaży, 4 – korekta faktury zaliczkowej, 7 – faktura proforma, 15 – faktura VAT marża
Id
Id szablonu wydruku

Przykładowa odpowiedź JSON:

[
  {
    "Name": "Faktura VAT - VIP",
    "Language": "pl",
    "Type": 0,
    "Id": 10183725
  },
  {
    "Name": "Faktura VAT - mój wzór",
    "Language": "pl",
    "Type": 0,
    "Id": 10183730
  },
  {
    "Name": "Proforma 2019",
    "Language": "pl",
    "Type": 7,
    "Id": 10183731
  }
]

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat wydruków? Zobacz artykuły powiązane:

Jak zmienić tytuł na wydruku Faktury VAT?

Jak wstawić swoje logo na wydruku?

Jak dodać wydruk w języku innym niż polski?

Jak skopiować szablon wydruku?

Jak wyeksportować szablon wydruku?

Jak zaimportować szablon wydruku?

Czy ten artykuł był pomocny?