Jak dodać wydruk w języku innym niż polski?

W tym artykule opisaliśmy możliwość wystawienia wydruku swoich dokumentów w innym języku niż polski. Dostępne opcje to: angielski, francuski i niemiecki. Proces ten zostanie opisany na przykładzie wydruku faktury sprzedaży w języku angielskim. W tym celu:

Krok pierwszy – klikamy ikonkę kółka zębatego w prawym, górnym rogu i wybieramy „Edytor wydruków”.

Krok drugi – z menu kontekstowego wybieramy opcję dodania nowego wzoru wydruku i wybieramy wydruk faktury sprzedaży. Na samym dole listy wydruków znajdują się dostępne języki. Wybór języka wydruku dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej flagi.

Krok trzeci – pojawi się formularz faktury sprzedaży. Należy uzupełnić jego nazwę, a także nanieść ewentualne zmiany. Po prawej stronie wyświetla się podgląd wydruku w języku, który został wybrany przez użytkownika. Po naniesieniu wszystkich zmian należy zapisać formularz.

Nasz nowy formularz pojawi się na liście wydruków. W lewym dolnym rogu widnieje flaga oznaczająca język, w którym został zapisany dany formularz.

Czy ten artykuł był pomocny?