API – Rachunki bankowe

POBIERANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/bankaccounts

Opis struktury JSON odpowiedzi:

Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
AccountNumber Numer rachunku
BankName Nazwa banku
Symbol Symbol banku
ReportingPeriod Okres raportów
1 – Dzienny
2 – Tygodniowy
3 – Miesięczny
4 – Bezterminowy
Primary Czy rachunek jest jako „domyślny” – true (TAK) / false (NIE)
Id Id rachunku bankowego

Przykładowa odpowiedź JSON:

[
  {
    "AccountNumber": "77812510180448594079740300",
    "BankName": "Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.",
    "Symbol": "BPSSA",
    "ReportingPeriod": 3,
    "Primary": true,
    "Id": 8843
  },
  {
    "AccountNumber": "PL 21 2250 0001 5277 7281 8088 8086",
    "BankName": "Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce Centrala",
    "Symbol": "SHBPL",
    "ReportingPeriod": 3,
    "Primary": false,
    "Id": 8844
  }
]

Możliwe jest także pobranie danych dla określonego rachunku.

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/bankaccounts/XXX (gdzie XXX to Id rachunku bankowego w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/bankaccounts/8844

Przykładowa odpowiedź JSON:

{
  "AccountNumber": "PL 21 2250 0001 5277 7281 8088 8086",
  "BankName": "Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce Centrala",
  "Symbol": "SHBPL",
  "ReportingPeriod": 3,
  "Primary": false,
  "Id": 8844
}
Wskazówka
Metoda pobierania rachunków bankowych pomija pozycje, które oznaczono jako „Rachunek VAT”, ponieważ nie jest możliwe wskazanie ich na fakturze sprzedaży.

 

DODAWANIE NOWEGO RACHUNKU BANKOWEGO

[POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/bankaccounts

Opis struktury JSON zapytania:

Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
AccountNumber Numer rachunku TAK
BankName Nazwa banku NIE
Symbol Symbol banku TAK
ReportingPeriod Okres raportów
1 – Dzienny
2 – Tygodniowy
3 – Miesięczny
4 – Bezterminowy
TAK
Primary Czy rachunek jest jako „domyślny” – true (TAK) / false (NIE) NIE

 

Wskazówka
Rachunki bankowe dodawane są w walucie PLN.
Wskazówka
Zmiana domyślnego rachunku bankowego (parametr: Primary) w aplikacji na stronie www jest widoczna dopiero po ponownym zalogowaniu bądź odświeżeniu strony konfiguracji ERP XT (ctr+F5).

Przykładowe zapytanie JSON:

{
  "AccountNumber": "PL 21 2250 0001 5277 7281 8088 8086",
  "BankName": "Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce Centrala",
  "Symbol": "SHBPL"",
  "ReportingPeriod": 3,
  "Primary": false
}

W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego rachunku bankowego.

 

EDYCJA RACHUNKU BANKOWEGO

[PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/bankaccounts

Opis struktury JSON zapytania:

Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
AccountNumber Numer rachunku TAK
BankName Nazwa banku NIE
Symbol Symbol banku TAK1
ReportingPeriod Okres raportów
1 – Dzienny
2 – Tygodniowy
3 – Miesięczny
4 – Bezterminowy
TAK
Primary Czy rachunek jest jako „domyślny” – true (TAK) / false (NIE) NIE
ID Id rachunku bankowego w bazie danych TAK
Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.

1) Symbol banku nadawany jest podczas dodawania rachunku i nie można go edytować.

Przykładowe zapytanie JSON (zmiana okresu raportu dla rachunku bankowego o Id=8844):

{
  "AccountNumber": "PL 21 2250 0001 5277 7281 8088 8086",
  "BankName": "Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce Centrala",
  "Symbol": "SHBPL"",
  "ReportingPeriod": 4,
  "Primary": false
  "Id": 8844
}

Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content – operacja zakończona powodzeniem.

 

USUWANIE RACHUNKU BANKOWEGO

Usuwanie rachunku bankowego: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/bankaccounts/XXX (gdzie XXX to Id rachunku bankowego w bazie danych)

Uwaga
Nie można usunąć domyślnego rachunku bankowego.
Uwaga
Usunięcie rachunku bankowego nie jest możliwe gdy jest powiązany z dokumentem, zapłatą, raportem lub został podany w konfiguracji jako rachunek płatności dla deklaracji.

Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/bankaccounts/8844

Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content – operacja zakończona powodzeniem.

Czy ten artykuł był pomocny?