API – Rachunki bankowe

POBIERANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/bankaccounts

Opis struktury JSON odpowiedzi:

Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
AccountNumber Numer rachunku
BankName Nazwa banku
Symbol Symbol banku
Primary Czy rachunek jest jako „domyślny” – true (TAK) / false (NIE)
Id Id rachunku bankowego

Przykładowa odpowiedź JSON:

Możliwe jest także pobranie danych dla określonego rachunku.

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/bankaccounts/XXX (gdzie XXX to Id rachunku bankowego w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/bankaccounts/1

Przykładowa odpowiedź JSON:

Wskazówka
Metoda pobierania rachunków bankowych pomija pozycje, które oznaczono jako „Rachunek VAT”, ponieważ nie jest możliwe wskazanie ich na fakturze sprzedaży.

Czy ten artykuł był pomocny?