API – Faktura proforma (wersja archiwalna 1.0)

POBIERANIE FAKTUR PROFORMA

Pobieranie faktur proforma: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas

Opis struktury JSON odpowiedzi:

Parametr Opis
$id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
PurchasingPartyId
Id kontrahenta na dokumencie
PaymentTypeId
Id formy płatności
BankAccountId
Id rachunku bankowego
InvoiceDocIdNum
Id powiązanej faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub powiązanego paragonu
Items Pozycje dokumentu
       $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON
       ProductId Id produktu
       Quantity Ilość
       ProductCurrencyNetPrice Cena netto sprzedaży
       ProductDescription
Opis produktu
       Id ID pozycji dokumentu w bazie danych
IssueDate Data wystawienia dokumentu
Number Numer dokumentu
Status Status dokumentu: 0 – nieprzekształcony bezpośrednio do dokumentu sprzedażowego, 1 – przekształcony do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub paragonu
Id ID dokumentu w bazie danych

Przykładowa odpowiedź JSON:

Przykład
Lista faktur proforma, które zostały przekształcone do faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub paragonu: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/?$filter=InvoiceDocIdNum ne null

 

Możliwe jest także pobranie danych na temat określonego dokumentu faktury proforma:

[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu proforma w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/12

Przykładowa odpowiedź JSON:

DODAWANIE NOWEGO DOKUMENTU FAKTURY PROFORMA

Dodawanie faktury proforma: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas

Wskazówka
Faktury proforma dodawane do Comarch ERP XT poprzez API zawsze będą miały status „Zapisane”. Wszelkie dalsze przekształcenia należy wykonywać po zalogowaniu do aplikacji.

Opis struktury JSON zapytania:

Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie Tak
PaymentTypeId Id formy płatności Tak
BankAccountId Id rachunku bankowego Nie
Items Pozycje dokumentu Nie1
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyNetPrice
Cena netto sprzedaży Tak
       ProductDescription
Opis produktu Nie
IssueDate Data wystawienia dokumentu w formacie RRRR-MM-DD Nie2

1) Można wystawić dokument bez dodanych pozycji. Jeśli jednak Użytkownik zdecyduje się użyć sekcji „Items”, wówczas należy wypełnić pola obowiązkowe.

2) W przypadku braku daty w parametrach, ustawiana będzie data bieżąca.

Przykładowe zapytanie JSON:

W odpowiedzi zostanie wysłane ID dodanego dokumentu faktury proforma.

Przykładowa odpowiedź:

EDYCJA FAKTURY PROFORMA

Edycja faktury proforma: [PUT] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas

Opis struktury JSON zapytania:

Parametr Opis Czy parametr obowiązkowy?
PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie Tak
PaymentTypeId Id formy płatności Tak
BankAccountId Id rachunku bankowego Nie
Items Pozycje dokumentu Tak1
       ProductId Id produktu Tak
       Quantity Ilość Tak
       ProductCurrencyNetPrice
Cena netto sprzedaży Tak
       ProductDescription
Opis produktu Nie
       Id
ID pozycji dokumentu w bazie danych Nie2
IssueDate Data wystawienia dokumentu w formacie RRRR-MM-DD Nie
Id Id dokumentu w bazie danych Tak

1) Jeśli edytowana faktura zawiera pozycje.

2) W przypadku pominięcia numeru Id pozycji podczas operacji edycji, zostanie dodana kolejna pozycja do dokumentu ze wskazanymi parametrami.

Uwaga
W przypadku pominięcia parametrów nieobowiązkowych, zostaną one nadpisane domyślnymi lub pustymi wartościami.
Uwaga
Poprzez API można edytować jednie faktury bez przekształceń (Status = 0).

W odpowiedzi zostanie wysłany status i ewentualnie JSON odpowiedzi.

Przykładowe zapytanie JSON (zmiana formy płatności na proformie o Id=13):

Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content – operacja zakończona powodzeniem:

 

USUWANIE FAKTURY PROFORMA

Usuwanie faktury proforma: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/XXX (gdzie XXX to Id dokumentu faktury proforma w bazie danych)

Przykładowe zapytanie: [DEL] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas/14

Przykładowa odpowiedź JSON – status 204 No Content – operacja zakończona powodzeniem:

Wskazówka
Opcja usuwania faktury proforma jest dostępna tylko dla dokumentów bez przekształceń.

 

Aby dowiedzieć się jak pobrać wydruk faktury proforma poprzez API – kliknij tutaj.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?