Polski Ład 2.0 – zmiany w naliczaniu wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

Zmiany w „Polskim Ładzie” w zakresie naliczania wynagrodzeń obowiązujące od 1 lipca 2022 r. dotyczą:

 • nowej skali podatkowej,
 • likwidacji ulgi dla klasy średniej,
 • likwidacji mechanizmu przedłużenia poboru zaliczek.

W związku z tym na formularzu pracownika ukryte zostały parametry „Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla pracowników” oraz „Nie stosować przedłużenia terminu poboru zaliczki podatku”. Parametry pozostają widoczne w przypadku wyświetlania formularza pracownika z datą przed 01.07.2022 r.

Dla wynagrodzeń naliczanych z datą wypłaty od 01.07.2022 r. w związku z likwidacją mechanizmu wyliczania ulgi dla klasy średniej zostały ukryte pola „Ulga dla pracowników” a konsekwencją zniesienia mechanizmu przedłużenia poboru zaliczek jest ukrycie pól „w tym zaliczka podatku pobrana z poprzednich miesięcy” i „zaliczka podatku do rozliczenia w następnych miesiącach”. Pola te pozostają widoczne na formularzu wynagrodzenia naliczanego za okresy od 01.01.2022 do 30.06.2022.

Przykład
Porównanie wyliczenia wynagrodzenia pracownika z kwotą wypłaty brutto 6 000,00 zł (mieszczącego się w przedziale upoważniającym do stosowania ulgi dla klasy średniej) według Polskiego Ładu oraz po nowelizacji Polskiego Ładu

Wyliczenie wynagrodzenia z datą wypłaty od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

 • Wynagrodzenie zasadnicze: 6 000,00 zł
 • Składki ZUS pracownika 822,60 zł
 • Koszty uzyskania: 250,00 zł
 • Ulga dla klasy średniej wyliczana według wzoru: 6 000,00 * 6,68% – 380,50) / 0,17 = 119,41 zł
 • Podstawa opodatkowania: 6 000, 00 brutto – 822,60 ZUS – 250,00 kup – 119,41 ulga dla klasy średniej = 4 807,99 w zaokrągleniu 4 808,00 zł
 • Ulga podatkowa: 425,00 zł
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 4 808,00 podstawa * 17% – 425,00 ulga = 392,36 w zaokrągleniu 392,00 zł
 • Składka zdrowotna: (6 000,00 – 822,60)*9% = 5 177,40*9% = 465,97 zł
 • Wynagrodzenie netto: 6 000,00 brutto – 822,60 ZUS – 392,00 podatek – 465,97 zdrowotna = 4 319,43 zł

Wyliczenie wynagrodzenia z datą wypłaty od 1 lipca 2022 r.

 • Wynagrodzenie zasadnicze: 6 000,00 zł
 • Składki ZUS pracownika: 822,60 zł
 • Koszty uzyskania: 250,00 zł
 • Podstawa opodatkowania: 6 000,00 brutto – 822,60 ZUS – 250,00 kup = 4 927,40 w zaokrągleniu 4 927,00 zł
 • Ulga podatkowa: 300,00 zł
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 4 927,00 podstawa * 12% – 300,00 ulga = 291,24 w zaokrągleniu 291,00 zł
 • Składka zdrowotna: (6 000,00 – 822,60)*9% = 465,97 zł
 • Wynagrodzenie netto: 6 000,00 brutto – 822,60 ZUS – 291,00 podatek – 465,97 zdrowotna = 4 420,43 zł

Z uwagi na wprowadzenie nowej skali podatkowej i obniżenie w pierwszym progu podatkowym stawki podatku z 17% na 12% zmianie uległa również kwota miesięcznej ulgi podatkowej. Od 1 lipca miesięczna ulga podatkowa wynosi 300 zł (dla przypomnienia za okresy od 1 stycznia 2022 r do 30 czerwca 2022 r. ulga wynosi 425 zł).

Przykład
Porównanie wyliczenia wynagrodzenia pracownika z kwotą wypłaty brutto 5 000 zł według Polskiego Ładu oraz po nowelizacji Polskiego Ładu

Wyliczenie wynagrodzenia z datą wypłaty od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

 • Wynagrodzenie zasadnicze: 5 000,00 zł
 • Składki ZUS pracownika: 685,50 zł
 • Koszty uzyskania: 250,00 zł
 • Podstawa opodatkowania: 5 000,00 brutto – 685,50 ZUS – 250,00 kup = 4 064,50 w zaokrągleniu 4065,00 zł
 • Ulga podatkowa: 425,00 zł
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 4 065,00 podstawa * 17% – 425,00 ulga = 266,05 w zaokrągleniu 266,00 zł
 • Składka zdrowotna: (5 000,00 – 685,50)*9% = 4 314,5*9% = 388,35 w zaokrągleniu 388,31 zł
 • Wynagrodzenie netto: 5 000 brutto – 685,50 ZUS – 266,00 podatek – 388,31 zdrowotna = 3 660,19 zł

Wyliczenie wynagrodzenia z datą wypłaty od 1 lipca 2022 r.

 • Wynagrodzenie zasadnicze: 5 000,00 zł
 • Składki ZUS pracownika: 685,50 zł
 • Koszty uzyskania: 250,00 zł
 • Podstawa opodatkowania: 5 000,00 podstawa – 685,50 ZUS – 250,00 kup = 4 064,50 w zaokrągleniu 4 065,00 zł.
 • Ulga podatkowa: 300,00 zł
 • Zaliczka na podatek dochodowy: 4 065,00 podstawa * 12% – 300,00 ulga = 187,80 w zaokrągleniu 188,00 zł
 • Składka zdrowotna: (5 000 – 685,50)*9%= 388,31 zł
 • Wynagrodzenie netto: 5 000 brutto – 685,50 ZUS – 188,00 podatek – 388,31 zdrowotna = 3 738,19 zł

Czy ten artykuł był pomocny?