Jak wykonać eksport danych do arkusza Excel?

Eksport danych do arkusza Excel jest dostępny z następujących list:

  1. W module Faktury: Faktury sprzedaży, Faktury VAT marża, Paragony, Faktury zakupu
  2. W module Kasa i Bank: Zapisy kasowe/bankowe
  3. W module Księgowość: Rejestr sprzedaży, Rejestr zakupów, Zapisy księgowe – zakładki: Zapisy księgowe i Konto, Zestawienie obrotów i sald, Ewidencja ryczałtowa, Księga podatkowa, Środki trwałe, Dokumenty środków trwałych

Na pozostałych listach eksport będzie uzupełniany sukcesywnie w kolejnych wersjach.

Aby wyeksportować dane należy w menu kontekstowym wybrać „Eksportuj dane do arkusza Excel”:

Można wyeksportować wszystkie widoczne pozycje na liście lub tylko zaznaczone.

Zobacz także:

Jak wykonać eksport kontrahentów/produktów?

 

Czy ten artykuł był pomocny?