Jak wykonać eksport kontrahentów/produktów?

W tym artykule opisaliśmy, w jaki sposób możemy eksportować dane kontrahentów lub produktów do arkusza Excel. Schemat postępowania jest identyczny zarówno dla kontrahentów, jak i produktów. W tym celu należy:

Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Kontrahenci/Produkty >>> w menu wybieramy opcję „Eksportuj dane do arkusza Excel”.

Krok drugi – Po wybraniu opcji „Eksportuj dane do arkusza Excel” otrzymamy odpowiedni komunikat, a następnie pojawi się plik z naszymi danymi, który możemy dowolnie edytować. Arkusz ten, oprócz danych, zawiera również numer ID produktu/ kontrahenta.

Czy ten artykuł był pomocny?