Jak wykonać eksport danych do arkusza Excel?

Eksport danych do arkusza Excel jest dostępny z następujących list: W module Faktury: Faktury sprzedaży, Faktury VAT marża, Paragony, Faktury zakupu W module Kasa i Bank: Zapisy kasowe/bankowe W module Księgowość: Rejestr sprzedaży, Rejestr zakupów, Zapisy księgowe – zakładki: Zapisy księgowe i Konto, Zestawienie obrotów i sald, Ewidencja ryczałtowa, Księga […]