Jak działa kontrola duplikacji dokumentów zakupowych?

Kontrola duplikacji obejmuje weryfikację wprowadzanych dokumentów w rejestrze VAT zakupu, ewidencji dodatkowej kosztów oraz na liście faktur zakupu.

Zarówno przy ręcznym dodawaniu dokumentu do rejestru VAT zakupu/ewidencji kosztów/na listę faktur zakupu jak również przy kopiowaniu oraz edycji dokumentów w buforze następuje sprawdzanie, czy w bazie istnieje już dokument o takich samych danych:

  • numer NIP/ PESEL
  • numer dokumentu

Wskazówka
Gdy na karcie kontrahenta zostanie uzupełniony kod kraju będzie on podlegał kontroli łącznie z numerem NIP.

Kontrola duplikacji następuje z poziomu formularza dokumentu podczas jego zapisywania, zatwierdzania oraz księgowania.

Jeżeli podobny dokument już istnieje w bazie pojawi się poniższy komunikat:

Wybór przycisku „Tak, zapisz dokument” spowoduje zapisanie dokumentu.

Wybór przycisku „Anuluj” spowoduje, że dokument nie zostanie zapisany i nastąpi powrót na formularz wprowadzanego dokumentu.

Wybór przycisku „Zobacz podobne dokumenty” wyświetli listę podobnych dokumentów z możliwością ich podglądu.

Po wybraniu opcji „Przejdź do dokumentu” wyświetli się formularz danego dokumentu, natomiast poprzednio wprowadzany dokument zostanie porzucony.

Po wybraniu opcji „Zamknij” nastąpi powrót na formularz dodawanego dokumentu.

Uwaga
Dokumenty wewnętrzne w momencie automatycznego tworzenia przez program nie podlegają kontroli duplikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?