Jak wyliczyć wynagrodzenie uwzględniające ulgę w PIT dla osób poniżej 26 roku życia?

W artykule opisaliśmy możliwość wyliczenia wynagrodzenia dla pracowników uwzględniając ulgę w PIT dla osób poniżej 26 roku życia. Funkcja ta jest dostępna, gdy mamy wykupiony pakiet „Księgowość”.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r., zwalnia przychody podatnika, który nie ukończył 26 roku życia, z podatku dochodowego, jeżeli nie przekroczą one kwoty 85 528 zł. Wyjątkowo w 2019 roku limit ten jest niższy i wynosi 35 636,67 zł ze względu na to, że zwolnienie obowiązuje za  pięć miesięcy (od 1 sierpnia do 31 grudnia).

Na formularzu pracownika w sekcji Kadrowe dodano nowe pole ‘Zwolnienie z PIT z tytułu’ z rozwijalną listą możliwych do wybrania przyczyn zwolnienia z podatku. Z poziomu listy dostępna do wyboru jest opcja ‘Osoba do 26 lat. . W przypadku dodawania pracownika, gdy zostanie uzupełniona data urodzenia, która wskazuje, że pracownik ma do 26 lat opcja ustawi się automatycznie. Zwolnienie będzie stosowane do dnia, w którym pracownik ukończy 26 lat lub momentu przekroczenia limitu przychodów zwolnionych.

Uwaga! W przypadku gdy na karcie pracownika pole ‘Data urodzenia’ będzie nieuzupełnione i zaznaczony zostanie parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ przy próbie zapisania formularza pokaże się komunikat ‘Popraw błędy na formularzu’ oraz pole Data urodzenia zostanie obramowane na czerwono jako wartość wymagana.

W sytuacji kiedy wyliczamy wynagrodzenie z datą wypłaty od 01.08.2019 uwzględniając ulgę w PIT dla osób poniżej 26 roku życia na formularzu wynagrodzenia w polu ‘Kwota do zapłaty do US’ wartość nie zostanie wyliczona.

W miesiącu przekroczenia limitu przychodów 35 636,67 zł (za okres od 01.08.2019 -31.12.2019) lub ukończenia przez podatnika 26 roku życia kwota do zapłaty do US nadal nie zostanie wyliczona. Natomiast w kolejnym miesiącu będzie już liczona według standardowych zasad.

Wyliczanie wynagrodzeń za okres od stycznia 2020r.

Od 2020 roku wszyscy pracownicy poniżej 26 roku życia powinni mieć wyliczane wynagrodzenie z uwzględnieniem ulgi PIT zero dla młodych. W przypadku dodawania karty nowego pracownika w wieku poniżej 26 roku życia parametr Zwolnienie z PIT dla młodych’ zostanie zaznaczony automatycznie.

Użytkownik będzie miał możliwość odznaczenia parametru. Liczenie wynagrodzeń bez uwzględnienia ulgi powinno odbywać się najpóźniej od miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym pracownik złożył oświadczenie o tym, aby pobierać zaliczki na podatek (w programie odznaczył parametr).

W sytuacji kiedy Użytkownik ma pakiet z księgowością to podczas pierwszego logowania w 2020r. przy wejściu na listę pracowników lub listę wynagrodzeń, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat:

  • jeżeli na liście pracowników są osoby z datą urodzenia większą lub równą 1994, dla których nie został zaznaczony parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’:

Po wybraniu opcji TAK – na kartach pracowników, których data urodzenia jest większa bądź równa 1994 – parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ zostanie zaznaczony automatycznie. Po wybraniu opcji NIE parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ nie zostanie zaznaczony. Użytkownik będzie miał możliwość zaznaczenia parametru ręcznie.

  • jeżeli na liście pracowników są osoby z nieuzupełnioną datą urodzenia oraz osoby z datą urodzenia większą lub równą 1994, dla których nie został zaznaczony parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’:

Po wybraniu opcji TAK – na kartach pracowników, których data urodzenia jest większa bądź równa 1994 – parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ zostanie zaznaczony automatycznie. Po wybraniu opcji NIE parametr ‘Zwolnienie z PIT dla młodych’ nie zostanie zaznaczany. Użytkownik będzie miał możliwość zaznaczenia parametru ręcznie.

  • jeżeli na liście pracowników są osoby z nieuzupełnioną datą urodzenia:

W sytuacji kiedy parametr będzie zaznaczony to wynagrodzenia będą liczone z uwzględnieniem ulgi do momentu kiedy pracownik skończy 26 lat bądź przekroczy limit przychodów, który od 2020r. będzie wynosił 85 528 zł.

Zobacz także:

Polski Ład – zmiany w naliczaniu wynagrodzeń

Jak naliczyć wypłatę pracownikowi?

Jak naliczyć wypłatę dla etatu /umowy zlecenia?

Czy ten artykuł był pomocny?