Jak naliczyć wypłatę dla etatu /umowy zlecenia?

W tym artykule opisaliśmy możliwość naliczenia wypłaty dla pracownika. Funkcja jest dostępna dla pakietu z Księgą Podatkową i Ryczałtem oraz pakietu z Księgą Handlową.
Po zaznaczeniu pracownika w Księgowość / Pracownicy/Właściciele w menu kontekstowym znajduje się opcja Nalicz wypłatę.

Wypłatę można naliczyć bezpośrednio na liście Księgowość / Wynagrodzenia wybierając odpowiedniego pracownika.

Aby zaksięgować listę płac zbiorczo lub pojedynczo, należy w filtrze wskazać odpowiedni okres, następnie z menu kontekstowego Księguj wszystkie wypłaty lub po zaznaczeniu odpowiedniego dokumentu Księguj ten dokument.

Czy ten artykuł był pomocny?