Jak naliczyć wypłatę pracownikowi?

W artykule opisaliśmy możliwość obliczenia wynagrodzenia swoich pracowników. Funkcja ta jest dostępna, gdy mamy wykupiony pakiet „Księgowość”. W celu naliczenia wynagrodzenia:

Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Pracownicy/Właściciele i zaznaczamy kartę pracownika, dla którego chcemy naliczyć wypłatę. Następnie z menu kontekstowego wybieramy opcję „Nalicz wypłatę”.

Krok drugi – pojawi się okno ze szczegółami wynagrodzenia. W razie konieczności należy nanieść odpowiednie zmiany. Następnie zapisujemy zmiany.

Ważne! Zapis dotyczący naliczonego wynagrodzenia pojawi się w Księgowość >>> Wynagrodzenia a w Kasa i Bank >>> Płatności pojawi się płatność powiązana z tym wynagrodzeniem.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadza się zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek w zależności od wysokości dochodów podatnika. Zmiana w liczeniu ulgi podatkowej będzie dotyczyła wynagrodzeń liczonych od stycznia 2017 roku. W liczeniu przyjęto zasadę degresywnej kwoty zmniejszającej podatek, czyli malejącej wraz ze wzrostem dochodów podatnika. Jeżeli dochód liczony od początku roku przekroczy pierwszy próg podatkowy 85528,00 zł, podatnik nie będzie miał możliwości naliczenia kwoty wolnej od podatku w kolejnym miesiącu po przekroczeniu.

Czy ten artykuł był pomocny?