Jak skonfigurować Kasę i Bank?

Sprawdź czy na wprowadzonych formach płatności jest ustawiony prawidłowy typ.
Jeśli ustawiony jest typ „płatność gotówką” – na dokumentach będziesz mógł wskazać jedynie kasę gotówkową. Jeśli ustawiony jest typ „płatność na konto” – na dokumencie będziesz mógł wybrać konkretny rachunek bankowy.

Sprawdź, jak masz zdefiniowane rachunki bankowe.
Dla każdego rachunku bankowego wskazywana jest waluta – rachunek w walucie innej niż PLN będzie można wskazać tylko na dokumencie w tej walucie.
Ustaw jeden z rachunków jako podstawowy – będzie on proponowany w momencie wystawiania dokumentów z formą płatności typu „płatność na konto”.
Ustal symbole rachunków bankowych, jakie będą wykorzystywane w numeracji rejestrowanych na nich wpłat i wypłat.
Ustaw domyślny okres raportów. Raporty o zadanym okresie będą tworzone automatycznie w momencie rozliczania dokumentu.

Wpłaty do dokumentów są rejestrowane w raportach kasowych i bankowych. Na początku masz ustawiony tylko jeden raport,  którym rejestrowane będą wszystkie wpłaty i wypłaty w kasie gotówkowej. Po dodaniu nowego rachunku bankowego automatycznie utworzy się pierwszy raport o okresie jaki został ustawiony na rachunku.

Jeśli korzystasz z pakietu z księgowością – ustal dane dotyczące płatności do deklaracji VAT-7 i zaliczek na PIT-36.
W konfiguracji wskaż między innymi rachunek bankowy służący do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Zobacz także:

Jak dodać nową formę płatności?

Jak dodać nowy rachunek?

Płatności dla deklaracji VAT-7, zaliczek PIT-36/PIT-36L i wynagrodzeń

Czy ten artykuł był pomocny?