Płatności dla deklaracji VAT-7, zaliczek PIT-36/PIT-36L i wynagrodzeń

W artykule opisano w jaki sposób rozliczać płatności dla deklaracji VAT-7, zaliczek PIT-36 oraz PIT-36L a także wynagrodzeń. Utworzenie deklaracji, zaliczki lub wynagrodzenia powoduje automatyczne powstanie płatności powiązanej z tym dokumentem. Płatności są dostępne w menu Kasa i bank/ Płatności.

Płatności dla deklaracji i zaliczek mają odpowiednio numery zaczynające się od „VAT-7” lub „PIT-36”. Na formularz takiej płatności, jako podmiot jest przenoszony wybrany na dokumencie Urząd Skarbowy. Do płatności podstawiany jest także numer rachunku bankowego danego urzędu oraz zgodny ze standardem opis, którego nie można edytować. Przelewy dla deklaracji i zaliczek można drukować i eksportować za pomocą formatu ELIXIR korzystając z ikon w prawym górnym rogu.

Wydrukowanie płatności tworzy plik PDF z gotowymi drukami przelewów, natomiast eksport tworzy plik txt lub csv (w zależności od banku) który można następnie zaimportować w banku. Aby dostępna była opcja eksportu deklaracji VAT-7 należy najpierw taką deklarację wysłać do Urzędu Skarbowego.

Płatności dla wynagrodzeń mają nazwy rozpoczynające się od liter I lub E w zależności od typu wypłaty (etat lub inne). W pola Podmiot i Rachunek bankowy podstawiane są dane z karty pracownika. Opis wskazuje na okres za który naliczane jest wynagrodzenie, ale można go modyfikować.

Płatności dla wynagrodzeń również można drukować i eksportować do banku. Aby dostępna była opcja eksportu, wynagrodzenia trzeba najpierw zaksięgować w menu Księgowość/ Wynagrodzenia.

Czy ten artykuł był pomocny?