Czy system umożliwia obsługę obszaru kadrowo-płacowego?

W tym artykule opisaliśmy sposób, w jaki możemy prowadzić ewidencję wynagrodzeń pracowników (pod warunkiem, że posiadamy pakiet Księgowość).

Oprócz możliwości wyliczania i drukowania kart przychodów pracowników można w prosty sposób wprowadzać poszczególne składniki wynagrodzenia, które składają się na łączną kwotę wynagrodzenia brutto. Na podstawie wartości wynagrodzenia brutto program wylicza wartość netto oraz wartość poszczególnych ubezpieczeń społecznych płaconych zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Wartość wynagrodzenia brutto poszczególnych pracowników może być automatycznie przenoszona do kolumny (12) Księgi Przychodów i Rozchodów. Dodatkowo w momencie księgowania wynagrodzeń do kolumny (13) przenoszona jest wartość ubezpieczeń społecznych płaconych bezpośrednio przez pracodawcę wraz ze składką na FGŚP oraz Fundusz Pracy. Przy księgowaniu listy płac można zaznaczyć Koszty B+R, które pozwolą zaksięgować odpowiednią wartość wynagrodzenia związanego z kosztami badań i rozwoju.

Składki ZUS można również zaksięgować w oddzielnym zapisie po zaznaczeniu Składki ZUS księguj w oddzielnym zapisie z datą.

Czy ten artykuł był pomocny?