Jak wydrukować listę płac?

W artykule opisaliśmy, jak można wydrukować listę płac. Wydruk jest dostępny w karcie Księgowość/ Wynagrodzenia. W celu wydrukowania listy płac za dany okres wybieramy go w filtrze, następnie w menu kontekstowym wybieramy opcję Wydrukuj listę płac.

Czy ten artykuł był pomocny?