Kiedy mogę zafiskalizować dokument?

Fiskalizacji podlegają dokumenty sprzedaży: faktury, faktury zaliczkowe i finalne, paragony.

Dokumenty, które mogą zostać zafiskalizowane muszą spełniać jeden podstawowy warunek: muszą być wystawione w cenach brutto.

Jakie dokumenty nie mogą zostać zafiskalizowane:

  • faktury wystawiane w cenach netto – wynika to z niezgodności algorytmu wyliczania podatku VAT na fakturze i w drukarce,
  • dokumenty w buforze – wynika to z możliwości dokonywania zmian na takim dokumencie, fiskalizacja natomiast jest procesem nieodwracalnym,
  • dokumenty korygujące – urządzenia fiskalne nie rejestrują dokumentów korygujących, na ich podstawie sporządzić należy odrębny protokół zwrotów lub pomyłek.

Czy ten artykuł był pomocny?