Jak powinna wyglądać struktura arkusza, z którego importujemy dane kontrahentów?

W tym artykule opisaliśmy co powinien zawierać arkusz, z którego będziemy wykonywać import kontrahentów do programu Comarch ERP XT.

Nazwa kolumny w arkuszu Pole w programie, do którego importowana jest wartość
Lp Kolejny numer zapisu.

Nie jest importowany do programu.

Nazwa1 Pierwsza część nazwy kontrahenta.

Do pola Nazwa jest importowana łącznie wartość z kolumn Nazwa1, Nazwa2 i Nazwa3.

Wartość w polu Nazwa1 jest wymagana, aby pozycja została zaimportowana. Jeśli wartość będzie pusta – kontrahent nie zostanie przeniesiony do programu.

Nazwa2

Kolejne pola zawierające nazwę kontrahenta.

Nazwa3
Ulica Ulica
NrDomu Numer domu
NrLokalu Numer lokalu
KodPocztowy Kod pocztowy
Miasto Miasto
Telefon Telefon
TelefonKom GSM
Fax Numer faksu
Email E-mail
URL adres strony www na karcie kontrahenta
FormaPłatności Forma płatności dla kontrahenta
IloscDniKredytu Termin płatności dla formy, wykorzystywany jeśli podczas importu forma płatności jest dopisywana do listy
Kraj Kraj
Poczta Miasto
PESEL PESEL kontrahenta
StatusKrajUEExport Status kontrahenta.

W programie można ustawić jeden z trzech statusów: krajowy, wewnątrzunijny i pozaunijny.

Aby w programie prawidłowo ustawił się status na karcie kontrahenta, w arkuszu należy wprowadzić odpowiednią wartość liczbową:

·         krajowy – w arkuszu należy podać wartość 0

·         wewnątrzunijny – w arkuszu należy podać wartość 3

·         pozaunijny – w arkuszu należy podać wartość 1

·         wewnątrzunijny trójstronny – w arkuszu należy podać wartość 4

Jeśli wartość w polu będzie różna od 0, 1, 3, 4 to po imporcie na karcie kontrahenta ustawiony zostanie status krajowy.

Upust rabat na karcie kontrahenta
NIPKraj Symbol kraju dla numeru NIP
NIP Numer NIP kontrahenta /może być z kreskami/
OsobaFizyczna Rodzaj podmiotu.

W programie można ustawić rodzaj podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna.

Aby w programie na karcie kontrahenta prawidłowo ustawił się rodzaj, w arkuszu należy wprowadzić odpowiednią wartość liczbową:

·         podmiot gospodarczy – w arkuszu należy podać wartość 0

·         osoba fizyczna – w arkuszu należy podać wartość 1

Jeśli wartość w polu będzie pusta lub różna od 0/1, kontrahent zostanie zaimportowany do programu jako podmiot gospodarczy.

MPP Oznaczenie, czy dla kontrahenta należy stosować mechanizm podzielonej płatności:

0 – kontrahent nie podlega MPP

1 – kontrahent podlega MPP

Jeśli wartość w polu będzie pusta lub różna od 0/1, kontrahent zostanie zaimportowany do programu jako nie podlegający MPP.

JPK_V7 Oznaczenia domyślnych kodów JPK_V7 dla kontrahenta.

Poszczególne kody powinny być od siebie oddzielone przecinkiem.

 

Warto pamiętać także o innych zasadach stosowanych podczas importu kontrahentów:

  • jeśli w arkuszu nie ma kolumny o określonej nazwie kontrahent zostanie zaimportowany do programu, a dane na jego karcie nie zostaną uzupełnione lub ustawione zostaną wartości domyślne (podmiot gospodarczy, kontrahent krajowy). Nie dotyczy to tylko Nazwy1 oraz FormaPłatności, które są wymagane w arkuszu, by kontrahent został zaimportowany.

 

  • w arkuszu znajdują się dwie kolumny Poczta i Miasto. Podczas importu danych adresowych na kartę kontrahenta najpierw sprawdzane jest w arkuszu pole Poczta. Jeśli jest wypełnione – na kartę kontrahenta importowana jest wartość z tego pola. Jeśli nie jest uzupełnione – na kartę kontrahenta importowana jest wartość z pola Miasto.

 

  • Import pola NIP/ PESEL. Na karcie kontrahenta w programie istnieje jedno pole do wpisania numeru NIP lub PESEL kontrahenta. Podczas importu sprawdzany jest rodzaj kontrahenta:

 

  • jeśli jest to podmiot gospodarczy – importujemy dane z kolumny NIP,
  • jeśli jest to osoba fizyczna – importujemy dane z kolumny PESEL. Jeśli kolumna PESEL jest pusta – wtedy importujemy dane z pole NIP.

 

Zobacz także:

Jak wykonać import kontrahentów/produktów?

Jak powinna wyglądać struktura arkusza, z którego importujemy dane produktów?

 

Czy ten artykuł był pomocny?