Jak powinna wyglądać struktura arkusza, z którego importujemy dane produktów?

W tym artykule opisaliśmy jak powinna wyglądać struktura arkusza, gdy chcemy wykonać import produktów do programu.

Nazwa kolumny


Uwagi

Lp Numer kolejny zapisu.

Nie jest importowany do programu.

Nazwa Nazwa towaru.

Wartość w polu Nazwa jest wymagana, aby pozycja została zaimportowana. Jeśli wartość będzie pusta – produkt nie zostanie przeniesiony do programu.

Opis Opis towaru
KopiujOpis  

Kopiuj opis na dokument.

Informacja czy powyższy opis zostanie skopiowany jako opis produktu po dodaniu go na formularz

·        0 – opis nie będzie kopiowany;

·        1 – opis będzie kopiowany;

JednostkaMiary Jednostka miary.

Jeśli w arkuszu nie będzie podanej jednostki miary produkt zostanie zaimportowany z jednostką miary szt.

VATSprzedaz Stawka VAT towaru.

Informacja o stawce VAT jest przechowywana w dwóch kolumnach:

VATSprzedaz – zawiera informacje o stawce (23,8 itd.)

VATTyp – jest wykorzystywany tylko podczas importu produktów ze stawką 0. Wtedy na tej podstawie jest ustalane, czy jest to produkt opodatkowany stawką 0, zwolniony z VAT czy nie podlega opodatkowaniu.

W arkuszu w kolumnę VATSprzedaz należy wpisać 0, a w kolumnę TypVAT odpowiednią wartość liczbową:

·         1 – produkt zwolniony z VAT;

·         2 –  produkt opodatkowany stawką 0;

·         4 – produkt nie podlega VAT

Jeśli w arkuszu nie będzie kolumny VATSprzedaz, będzie pusta lub przyjmnie niepoprawną wartość – produkt zostanie zaimportowany ze stawką 23%

TypVAT
TowarUsluga Status karty cennikowej:

·         1 – towar

·         0 –  Usługa.

Jeśli kolumny nie ma lub wartość w kolumnie nie jest uzupełniona produkt rejestrowany jest jako usługa.

PKWiU Symbol PKWiU
CenaSprzedazy cena sprzedaży netto
CenaSprzedazyWaluta waluta ceny sprzedaży
CenaZakupu cena zakupu netto
CenaZakupuWaluta waluta ceny zakupu
EAN kod EAN
KodProduktu unikalny kod produktu
MPP  

Oznaczenie czy dla produktu należy stosować MPP

0 – produkt nie podlega MPP

1 – produkt podlega MPP

Jeśli kolumna zostanie pusta, bądź będzie podana wartość inna niż 0/1, produkt zostanie zaimportowany jako niepodlegający MPP.

JPK_V7 Domyślny kod JPK_V7 produktu

Dla produktu można przypisać jeden kod, jeśli więc w arkuszu zostanie wpisanych więcej kodów, zaimportowany zostanie pierwszy z nich.

Inne zasady stosowane podczas importu produktów:

  • Jeśli w arkuszu nie ma kolumny o określonej nazwie produkt zostanie zaimportowany do programu, a dane na jego karcie nie zostaną uzupełnione lub ustawione zostaną wartości domyślne (jednostka miary szt., usługa, stawka 23%). Nie dotyczy to tylko Nazwy, która jest wymagana, by produkt został zaimportowany.

 

  • Jeśli arkusz nie będzie zawierał kolumny CenaSprzedazyWaluta/ CenaZakupuWaluta lub pole w kolumnie będzie puste – ceny zakupu i sprzedaży produktów zostaną określone domyślnie w walucie PLN. Jeśli natomiast w kolumnie zostanie wprowadzony symbol waluty, którego nie ma na liście walut obsługiwanych w programie – produkt nie zostanie zaimportowany.

 

  • Towar/ Usługa. W przypadku, gdy produkt w kolumnie TowarUsluga ma określoną wartość 1 (towar) podczas importu sprawdzany jest pakiet zaznaczony w konfiguracji:

 

  • jeśli pakiet zawiera Magazyn – podczas importu dla towarów automatycznie zaznaczany jest parametr o kontroli stanów magazynowych.

 

Zobacz także:

Jak wykonać import kontrahentów/produktów?

Jak powinna wyglądać struktura arkusza, z którego importujemy dane kontrahentów?

 

Czy ten artykuł był pomocny?