W jaki sposób ustawić rodzaj księgowości?

W Comarch ERP XT dostępne są trzy rodzaje księgowości: Ewidencja Ryczałtowa Księga Podatkowa Księga Handlowa W przypadku kiedy użytkownik posiada pakiet z jednym modułem księgowości: Księga Podatkowa i Ryczałt lub Księga Handlowa, rodzaj księgowości jest ustawiany automatycznie podczas wyboru pakietu. W przypadku, gdy użytkownik podczas konfigurowania pakietu wybierze jednocześnie dwa […]

Jak dodać okres obrachunkowy?

W tym artykule opisaliśmy, jak możemy dodać okres obrachunkowy w przypadku gdy korzystamy z pełnej księgowości kontowej (Księga Handlowa). Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Okresy obrachunkowe i klikamy na przycisk „Dodaj”. Krok drugi – pojawi się kreator tworzenia okresu obrachunkowego, który podzielony jest na kilka etapów: etap 1 – […]

API – Wydruki

WYDRUKI DOKUMENTÓW   1) Wydruk dokumentu z szablonem przypisanym do kontrahenta Pobieranie wydruku dokumentu: faktura sprzedaży [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/invoices/{id}/print faktura proforma [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/proformas/{id}/print faktura zaliczkowa [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/advanceInvoices/{id}/print faktura korygująca [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/correctiveinvoices/{id}/print faktura korygująca do faktury zaliczkowej [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.3/correctiveadvanceinvoices/{id}/print W odpowiedzi zostanie wysłany wydruk domyślny – tzn. wydruk standardowy lub wydruk użytkownika […]

API – Faktura sprzedaży (wersja archiwalna 1.0)

POBIERANIE FAKTUR SPRZEDAŻY Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/invoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON PaymentStatus Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie PaymentTypeId Id formy płatności BankAccountId Id rachunku bankowego SalesDate Data […]

API – Faktura proforma (wersja archiwalna 1.0)

POBIERANIE FAKTUR PROFORMA Pobieranie faktur proforma: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/proformas Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie PaymentTypeId Id formy płatności BankAccountId Id rachunku bankowego InvoiceDocIdNum Id powiązanej faktury sprzedaży, faktury zaliczkowej lub powiązanego paragonu Items Pozycje dokumentu        $id Numer […]

API – Formy płatności

POBIERANIE FORM PŁATNOŚCI [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/paymenttypes Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON Name Nazwa formy płatności Primary Czy forma płatności jest jako „domyślna” – true (TAK) / false (NIE) Type Typ płatności: 0 – płatność gotówką 1 – płatność na konto 2 – płatność […]

API – Rachunki bankowe

POBIERANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/bankaccounts Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON AccountNumber Numer rachunku BankName Nazwa banku Symbol Symbol banku ReportingPeriod Okres raportów 1 – Dzienny 2 – Tygodniowy 3 – Miesięczny 4 – Bezterminowy Primary Czy rachunek jest jako „domyślny” – true […]

API – Kontrahenci (wersja archiwalna 1.0)

POBIERANIE KONTRAHENTÓW Pobieranie kontrahentów: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customers Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON Name Nazwa kontrahenta CustomerTaxNumber Identyfikator podatkowy NIP/PESEL – w zależności od pola CustomerType CustomerCode Kod kontrahenta Mail Adres e-mail kontrahenta PhoneNumber Nr telefonu kontrahenta CustomerType Rodzaj kontrahenta (0 – osoba fizyczna […]

API – Produkty

POBIERANIE PRODUKTÓW Pobieranie produktów: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/products Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON Name Nazwa produktu Description Opis produktu ItemCode Numer klasyfikacyjny PKWiU ProductCode Kod produktu UnitOfMeasurment Jednostka miary Rate Oznaczenie odpowiedniej stawki VAT wg poniższego klucza: 9 – 23% 8 – 8% 7 […]

API – Autoryzacja

Generowanie tokenu Z poziomu aplikacji Comarch ERP XT > Moje konto > Zarządzaj kontem należy wygenerować Klucz API. Uzyskane dane autoryzacyjne (Client ID i Client Secret) należy użyć w poniższej metodzie: [POST] https://app.erpxt.pl/api2/public/token Opis struktury zapytania: Nazwa Wartość Opis Content-Type application/x-www-form-urlencoded Authorization Basic [Client ID]:[Client Secret] Wartość nagłówka Authorization musi […]