Jak zamknąć zapisy księgowe w KH?

W tym artykule opisaliśmy proces zamykaniu okresu w Księdze Handlowej. Aby zamknąć zapisy księgowe na określony miesiąc w menu Księgowość – Zapisy księgowe należy: 1) Na liście zapisów księgowych z menu kontekstowego wybrać opcję „Zamknięcie okresu”. 2) Określić właściwą datę, z którą chcemy zamknąć zapisy księgowe (np. miesiąc 12, rok […]

Jak zatwierdzić zapisy księgowe w KH?

Użytkownik może zamknąć wybrane zapisy księgowe poprzez opcję „Zatwierdź zapisy” w menu kontekstowym po zaznaczeniu odpowiednich pozycji. W przypadku, gdy do zatwierdzenia zostanie zaznaczony zapis księgowy z datą późniejszą niż inne istniejące zapisy w buforze, system zapyta czy zatwierdzić je wszystkie.

Jak wyliczyć zestawienie obrotów i sald?

W tym artykule opisaliśmy, jak wyliczyć zestawienie obrotów i sald w przypadku gdy korzystamy z pełnej księgowości kontowej (Księga Handlowa). W menu głównym Comarch ERP XT dostępna jest opcja Obroty i salda. Z tego poziomu klikając przycisk „Oblicz zestawienie” można wygenerować tzw. obrotówkę według określonych kryteriów. Zestawienie może zawierać informacje […]

Jak dodać zapis księgowy w KH?

W tym artykule opisaliśmy, jak dodać zapis księgowy w przypadku gdy w Comarch ERP XT korzystamy z pełnej księgowości (Księga Handlowa). Zapisy księgowe tworzone są przez system podczas zatwierdzania/zapisywania dokumentów – jeśli utworzone są schematy księgowe z aktywnym automatycznym księgowaniem (więcej informacji: Jak utworzyć schemat księgowy?). Zapisy można dodawać także […]

Jak utworzyć schemat księgowy?

W Comarch ERP XT podczas zakładania okresu obrachunkowego i wzorcowego planu kont można wygenerować domyślne schematy księgowe dla każdego dokumentu (więcej informacji: Jak dodać okres obrachunkowy?), wg których będą automatycznie księgowane dokumenty wprowadzane do systemu (np. zatwierdzanie faktury sprzedaży, zapisywanie dokumentu w rejestrze VAT sprzedaży). Schematy te można modyfikować, jeśli […]

Jak zamknąć okres obrachunkowy?

Użytkownik może zamknąć wybrany okres obrachunkowy poprzez zaznaczenie parametru „Zamknięty” na formularzu. System automatycznie zaproponuje datę zamknięcia. Parametr „Zamknięty” można ustawić gdy spełnione są następujące warunki: w danym okresie bilans otwarcia oraz wszystkie zapisy księgowe są zatwierdzone – w przeciwnym przypadku zostanie wyświetlony komunikat: „Nie można zamknąć okresu obrachunkowego ponieważ […]

Jak wprowadzić bilans otwarcia?

W tym artykule opisaliśmy, jak można dodać dokumenty bilansu otwarcia w pełnej księgowości kontowej (Księga Handlowa). Krok pierwszy – wybieramy Księgowość >>> Bilans otwarcia i klikamy na przycisk „Dodaj”. Krok drugi – pojawi się formularz, w którym należy uzupełnić poszczególne pozycje. System zaproponuje datę księgowania jako pierwszy dzień bieżącego okresu […]

Jak dodać dziennik księgowy?

W tym artykule opisaliśmy, jak możemy dodać własne dzienniki w pełnej księgowości (Księga Handlowa). Podczas dodawania okresu obrachunkowego (więcej tutaj: Jak założyć okres obrachunkowy?) dodawanie są domyślne dzienniki księgowe: SPRZEDAŻ ZAKUP BANK KASA INNE PK Z poziomu formularza okresu obrachunkowego można dodawać własne dzienniki oraz usuwać pozycje dodane automatycznie:  

Jak dodać plan kont?

W tym artykule opisaliśmy, jak można dodać plan kont w pełnej księgowości (Księga Handlowa). Podczas dodawania okresu obrachunkowego (więcej tutaj: Jak założyć okres obrachunkowy?) istnieje możliwość utworzenia wzorcowego planu kont dla wskazanego rodzaju działalności. Po zdefiniowaniu okresu obrachunkowego, na oknie Księgowość >>> Plan kont aktywna jest opcja „Dodaj”. Za pomocą […]

Księga Handlowa w Comarch ERP XT

W systemie Comarch ERP XT możliwe jest prowadzenie pełnej księgowości kontowej na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości. Kto podlega pod obowiązek prowadzenia pełnej księgowości? Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości określony w Art. 2. Ustawy o rachunkowości dotyczy m.in.: spółek handlowych oraz spółek cywilnych, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu […]