Jak korzystać z terminala płatniczego ING?

W programie Comarch ERP XT istnieje możliwość rejestrowania płatności kartą poprzez terminal płatniczy. Program współpracuje z urządzeniami dystrybuowanymi poprzez ING Bank Śląski S.A. Z poziomu ikony koła zębatego dostępna jest opcja Terminal płatniczy. Po przejściu do tego okna w pierwszej kolejności nastąpi weryfikacja, czy na stanowisku jest zainstalowany i uruchomiony […]

Jak odzyskać pieniądze z przeterminowanej faktury? Windykacja w Comarch ERP XT

W aplikacji Comarch ERP XT jest możliwość skorzystania z usług finansowych dzięki integracji z platformą Comarch Apfino. Jedną z usług jest windykacja realizowana we współpracy z partnerem Kaczmarski Inkasso. Od czego zacząć? Aby korzystać z tej usługi w pierwszej kolejności należy założyć konto na platformie Comarch Apfino i zintegrować je […]

API – Obsługa procedury OSS

PROCEDURA OSS W systemie ERP XT istnieje możliwość zastosowania procedury OSS w odniesieniu do transakcji handlowych zawieranych z kontrahentami z krajów UE. Więcej informacji na temat procedury OSS znajduje się tutaj: Jak obsłużyć pakiet VAT e-commerce w Handlu? Aby wystawić dokument w procedurze OSS należy: wskazać na dokumencie kontrahenta ze […]

API – Faktura sprzedaży (wersja archiwalna 1.2)

  POBIERANIE FAKTUR SPRZEDAŻY Pobieranie faktur sprzedaży: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/invoices Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON PaymentStatus Status płatności (0 – niezapłacona, 1 – zapłacona całkowicie, 2 – zapłacona częściowo) OSSProcedureCountryCode Kod kraju dla procedury OSS – do pobrania ze słownika kodów krajów UE […]

API – Faktura proforma

POBIERANIE FAKTUR PROFORMA Pobieranie faktur proforma: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/proformas Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON PurchasingPartyId Id kontrahenta na dokumencie ReceivingPartyId Id odbiorcy na dokumencie PaymentTypeId Id formy płatności BankAccountId Id rachunku bankowego InvoiceType Algorytm obliczania (0 – od netto / 1 – od […]

API – Kontrahenci

POBIERANIE KONTRAHENTÓW Pobieranie kontrahentów: [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.2/customers Opis struktury JSON odpowiedzi: Parametr Opis $id Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON Name Nazwa kontrahenta CountryCode Oznaczenie kodu kraju kontrahenta (prefix NIP) Możliwa jest pusta wartość, która powinna być stosowana dla kontrahenta krajowego niezarejestrowanego w VAT-UE CustomerTaxNumber Identyfikator podatkowy NIP/PESEL – w zależności […]

Pracownicze Plany Kapitałowe w Comarch ERP XT

Program Comarch ERP XT umożliwia prowadzenie niezbędnej ewidencji oraz naliczanie i przesyłanie składek PPK do wybranej instytucji finansowej. Dzięki integracji z chmurową aplikacją Comarch PPK, możliwa jest pełna obsługa procesu przesyłania informacji związanych z PPK.   Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest? Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to specjalny program […]

Jak wydrukować listę zapisów księgowych w KH?

W programie Comarch ERP XT z poziomu listy zapisów księgowych możemy utworzyć odpowiedni rodzaj wydruku. W tym celu z menu kontekstowego wybieramy opcję „Drukuj”. Następnie wybieramy rodzaj wydruku: Zestawienie dzienników księgowych – wydruk zawiera informacje o sumie obrotów w ramach poszczególnych dzienników cząstkowych. Lista księgowań w dzienniku – wydruk zawiera […]