Jak zobaczyć płatności dla dokumentu?

W tym artykule opisaliśmy, jak można sprawdzić stan płatności dla dokumentu. Po zaznaczeniu dokumentu, w menu kontekstowym znajduje się opcja Lista zapłat.

Stan rozliczenia dokumentu można również sprawdzić na płatności z nim powiązanej. Na formularzu płatności widnieje również lista zapłat dla danego dokumentu.

Dla dokumentów handlowych tj. faktury sprzedaży, zakupu, rachunki, paragony, możliwość podglądu listy zapłat pojawia się tylko w module handel. Nie ma możliwości podglądu listy zapłat z poziomu rejestrów dla dokumentów powiązanych z modułem handlowym. W przypadku dokumentów nie mających powiązania z handlem czyli dodanych bezpośrednio z poziomu rejestrów VAT, lista płatności widoczna jest tylko w module księgowość.

Jeżeli faktura nie pochodzi z części handlowej, to można zobaczyć listę zapłat za fakturę, wraz z datą wpłaty, opisem, kursem i datą kursu (w przypadku faktur w walucie obcej).

Czy ten artykuł był pomocny?