Jak skonfigurować wymianę z bankami za pomocą webservice?

Wymiana danych pomiędzy bankiem, a klientem za pomocą webservice odbywa się przez wymianę komunikatów w formacie plików XML. Całość komunikacji jest szyfrowana i nikt niepowołany nie ma dostępu do przesyłanych informacji.

Funkcjonalność jest dostępna dla 5 banków:

  • ING Bank Śląski
  • Alior Bank
  • BNP Paribas
  • Pekao S. A.
  • Santander Bank Polska

Na formularzu rachunku bankowego uzupełniamy dane naszego rachunku bankowego. Po wpisaniu numeru rachunku program automatycznie znajdzie nazwę, adres banku oraz kod SWIFT. Program rozpozna po numerze rozliczeniowym rachunku bankowego informacje o banku obsługującym dany rachunek.

Na formularzu rachunku bankowego, dla którego usługa webservice jest dostępna pokaże się dodatkowa zakładka Integracja z bankiem. W zakładce Integracja z bankiem należy zaznaczyć parametr Wymiana danych za pomocą webservice oraz podpiąć certyfikat komunikacyjny. Certyfikat komunikacyjny identyfikuje Użytkownika jako osobę uprawnioną do komunikacji z systemem bankowym.

 

Uwaga
Dla klientów banków ING Bank Śląski oraz Pekao S. A. istnieje możliwość wygenerowania certyfikatu komunikacyjnego bezpośrednio w programie Comarch ERP XT. Taki certyfikat komunikacyjny zostanie zainstalowany w magazynie certyfikatów osobistych.
Uwaga
Dla Alior Bank oraz BNP Paribas certyfikat komunikacyjny generowany jest przez bank. Należy go następnie zainstalować zgodnie z instrukcją otrzymaną z banku.

Certyfikat komunikacyjny wykorzystywany do komunikacji z systemem bankowym powinien mieć aktualną datę ważności oraz posiadać informacje o obsługujących go kluczach prywatnych. Jeśli bank wymaga dodatkowych certyfikatów należy upewnić się czy znajdują się one we właściwych magazynach certyfikatów oraz czy posiadają aktualną datę ważności.

Nie będzie możliwości zapisania formularza rachunku bankowego z zaznaczonym parametrem Wymiana danych za pomocą webservice bez podpiętego certyfikatu komunikacyjnego.

W przypadku przelewów walutowych ważne jest uzupełnienie pól w sekcji Przelewy Walutowe: Opłatę ponosi, Dane osoby kontaktowej, Adres e-mail oraz Numer kontaktowy. W przypadku pola Opłatę ponosi jest możliwość wyboru trzech opcji: Po równo, Zleceniodawca, Zleceniobiorca (domyślnie podpowiemy opcję Po równo). W przypadku pozostałych pól należy wprowadzić Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu osoby kontaktowej.

W sekcji Informacje dodatkowe znajduje się parametr Zapisuj pliki z wymiany z bankiem na moim dysku. Parametr domyślnie nie będzie zaznaczony. Zaznaczenie tego parametru spowoduje, że na dysku Użytkownika (C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Local\Comarch_SA\Comarch ERP XT Dodatki), będą zapisywały się pliki XML z wymiany z bankiem ( m.in. pliki z przelewami importowane oraz eksportowane za pomocą usługi webservice).

Uwaga
Wymiana danych za pomocą webservice jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem Windows.

Zobacz także:

Wymiana danych za pomocą webservice w Alior Bank

Wymiana danych za pomocą webservice w BNP Paribas

Wymiana danych za pomocą webservice w banku Pekao S. A.

Wymiana danych za pomocą webservice w ING Bank Śląski

Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową iBiznes24 – Santander Bank Polska

Jak wygenerować certyfikaty do komunikacji z iBiznes24 – Santander Bank Polska? – Baza Wiedzy programu Comarch ERP XT

Czy ten artykuł był pomocny?