Konfigurowanie możliwości wystawiania faktur i rachunków

W programie możemy ustawić czy chcemy wprowadzać faktury, paragony i rachunki, czy też tylko rachunki. Możliwość zmian dostępna jest po wybraniu inkonki kółka zębatego w prawym, górnym rogu >> Konfiguracja >> Faktury

W sekcji „Faktury” mamy opcję „Wyświetlane dokumenty”. Jeśli ustawimy tam wartość:
wszystkie – to będziemy mieli możliwość wprowadzania do programu faktur, paragonów i rachunków
faktury i paragony – po wybraniu tej opcji mamy możliwość wprowadzania faktur i paragonów. Niedostępna jest opcja wystawiania rachunków.
rachunki – mamy możliwość wprowadzania tylko rachunków

Bez względu na wybraną wartość pozostaje możliwość wprowadzania faktur zakupu i zamówień dostawców.

Czy ten artykuł był pomocny?