Konfigurowanie możliwości wystawiania faktur i rachunków

W programie możemy ustawić czy chcemy wprowadzać faktury, paragony i rachunki, czy też tylko rachunki. Możliwość zmian dostępna jest po wybraniu ikonki kółka zębatego w prawym, górnym rogu >> Konfiguracja >> Faktury

W sekcji „Faktury” mamy opcję „Wyświetlane dokumenty”. Jeśli ustawimy tam wartość:
Wszystkie – to będziemy mieli możliwość wprowadzania do programu faktur, paragonów i rachunków
Faktury, Faktury VAT marża, Paragony – po wybraniu tej opcji mamy możliwość wprowadzania faktur, faktur VAT marża oraz paragonów. Niedostępna jest opcja wystawiania rachunków.
Rachunki – mamy możliwość wprowadzania tylko rachunków

 

Bez względu na wybraną wartość pozostaje możliwość wprowadzania faktur zakupu i zamówień dostawców.

Czy ten artykuł był pomocny?