Jak wydrukować ponaglenie/wezwanie do zapłaty?

W tym artykule opisaliśmy, w jaki sposób możemy wydrukować ponaglenie zapłaty.

Ponaglenie drukowane w programie dotyczyć będzie wszystkich nierozliczonych dokumentów, których termin płatności minął.

W tym celu:

Krok pierwszy – wybieramy Faktury >>> Kontrahenci i ustawiamy filtr „Dłużnicy” lub „Dłużnicy – po terminie”. Możemy określić także wg jakiej waluty ma zostać wyfiltrowana lista.

Krok drugi – zaznaczamy teraz kartę kontrahenta i z menu pod trzema kropkami wybieramy opcję „Rozlicz”. Pojawi się karta z płatnościami naszego kontrahenta. Na niej klikamy na opcję „Drukuj ponaglenie do zapłaty” .

Krok trzeci – Jeśli mamy wprowadzony w programie więcej niż jeden rachunek bankowy, to będziemy musieli wskazać, który ma zostać zapisany na drukowanym ponagleniu zapłaty. Po wyborze rachunku klikamy „Zapisz” i ponaglenie zapłaty zostanie wydrukowane.

Czy ten artykuł był pomocny?